Innameplicht afgedankte batterijen en accu’s

Wanneer je (producten met ingebouwde) batterijen en accu’s verkoopt, heb je een innameplicht.

Benchmark elektrisch afval gemeenten

Onze gemeenten ontvangen regelmatig een ‘benchmark elektrisch afval gemeenten’. De benchmark heeft tot doel om inzicht te geven in de […]

PGS 37: veiligheidseisen voor lithium-houdende energiedragers

PSG 37 gaat over eisen voor veilige opslag van lithium batterijen en accu’s en veilige omgang met Energie Opslag Systemen. Geldig vanaf 2024.

PGS 15: veilig omgaan met opslag gevaarlijke stoffen

PGS 15 stelt bindende eisen aan de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, zoals brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

Lithium batterijen: werking, veiligheid, opslag en transport

Lithium batterijen en accu’s zijn veel krachtiger dan gewone batterijen. Alles over werking, veiligheid, transport, opslag en recycling.

Uitbreiding Stimuleringsregeling

We breiden onze Stimuleringsregeling uit: vanaf nu geldt een tarief van €150,- per ton voor gescheiden ingezamelde inbouw airco’s en […]

Tegemoetkoming voor behalen CENELEC-certificering

Wil je afgedankte apparaten op een verantwoorde wijze refurbishen of alleen kabels verwerken? Er is een tegemoetkoming voor deze partijen […]

Inzamelpunten zonnepanelen

Lees hier meer over zonnepanelen. Waar zijn de inzamelpunten voor installateurs en andere bedrijven? Via Inleverpunten voor bedrijven – Wecycle […]

Word Wecycle-inleverpunt voor bedrijven

Als deelnemer van de Stimuleringsregeling kun je officieel Wecycle-inleverpunt voor bedrijven worden. Onder de naam Wecycle worden campagnes gevoerd. Meld […]

Maak gebruik van onze gratis ophaalservice!

Apparaten met een negatieve materiaalwaarde (bijv. koelkasten, beeldbuizen, flatpanels, lampen en zonnepanelen) komen wij gratis ophalen, zodat je hier niet […]

Lever e-waste aan deelnemende CENELEC-verwerkers

Om de vergoeding bovenop de materiaalwaarde te ontvangen moeten deelnemers aan de Stimuleringsregeling e-waste gescheiden, zo veel mogelijk onbeschadigd en […]

Check of je kunt deelnemen

Voor deelname aan de Stimuleringsregeling gelden toetredingsgrondslagen. Check hier of je daaraan voldoet. 

Tips op de milieustraat

Op de milieustraat worden afvalstromen vaak gescheiden op basis van het materiaal. Elektrisch afval hoort in de Wecycle container, ongeacht […]

Voldoen aan de regels rondom zonnepanelen

De afvalbeheerbijdrage zonnepanelen gaat in 2023 omhoog. Hieronder staat de achtergrond en de antwoorden op de veel gestelde vragen. Staat […]

Mensen e-waste laten inleveren

Kinderboerderijen en andere maatschappelijke inleverpunten kunnen kleine elektrische apparaten inzamelen en ontvangen een sponsorvergoeding. We werken samen met 165 kinderboerderijen. […]

Elektrisch afval gemakkelijk en duurzaam afdanken

Als installateur, demontagebedrijf e.d. wil je dat elektrisch afval, zoals oude lampen, zonnepanelen en armaturen goed terechtkomen voor recycling. Wij […]

Voldoen aan de regels rondom elektrische apparaten en lampen

In artikel 10 van de Regeling AEEA staat dat minimaal 65% van de gemiddelde gewichtshoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur die […]

Duurzaamheid

Wij zorgen voor een duurzame en milieubewuste verwerking van ingezamelde afgedankte elektrische apparaten. Na de inzameling vindt sortering van de […]

Communicatie & educatie

De komende jaren moet er veel meer e-waste worden ingezameld. Wij zorgen op allerlei manieren dat de consument weet waar […]

Communicatie & educatie

De komende jaren moet er veel meer e-waste worden ingezameld. Wij zorgen op allerlei manieren dat de consument weet waar […]

Communicatie & educatie

De komende jaren moet er veel meer e-waste worden ingezameld. Wij zorgen op allerlei manieren dat de consument weet waar […]

Verplichtingen rond e-waste

In artikel 3 van de Regeling AEEA staan de verplichtingen die je als gemeente hebt rondom afgedankte apparaten. Naast dat […]

Laat je inspireren

Reinigingsdiensten Rd4 verzorgt de inzameling en verwerking van afvalstromen, alsmede het beheer van de milieuparken voor een tiental kleinere en […]

Laat je inspireren

Discounter ALDI plaatste in de loop van 2019 Wecycle-inzamelmeubels in haar 500 winkels in Nederland. Daarmee gaf de onderneming verdere […]

Voldoen aan de regels rondom elektrische apparaten

In artikel 4 van de Regeling AEEA staat de oud-voor-nieuw-verplichting en in artikel 5 de oud-voor-niets-verplichting. Op deze pagina vertellen […]

Laat je inspireren

De Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) is een langjarige partner van Stichting OPEN en Wecycle. De leden van BKN kenmerken zich […]

Allerbeste inzameling

Als kringloopwinkel wil je zo min mogelijk materialen en grondstoffen verspillen. Wat niet meer gerepareerd en opnieuw verkocht kan worden, […]

Laat je inspireren

Roompot is de tweede grootste aanbieder van vakantieparken in Europa met parken in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Spanje. In […]

Laat je inspireren

HKS Metals is een belangrijke partner van Wecycle en één van de grootste verwerkers van e-waste in ons land. De onderneming […]

Word ontvanger van de Stimuleringsregeling

Als CENELEC-verwerker kun je ontvanger worden van de Stimuleringsregeling. Je wordt officieel ontvangstlocatie voor metaalrecyclers, die door Stichting OPEN een […]

Wil je weten welke tips van toepassing zijn op jouw vakgebied? Voor al onze partners.