De coronapandemie liet zien hoe belangrijk elektrische apparatuur is in onze maatschappij. Afgedankte elektrische apparaten moeten worden ingezameld. Door hergebruik, recycling en energieterugwinning vindt 99% van deze apparaten en de daarin verwerkte materialen een nuttige toepassing en worden grondstoffen herwonnen.

Publicaties en documenten

AVV-monitoringsrapportage 2022 van Stichting OPEN

Bekijk hier de monitoringsrapportage over 2022.

Inzamelen als uitdaging

Analyse van de efficiƫntie en effectiviteit van het bestaande uitvoeringsinstrumentarium AEEA in het kader van het bijdragen aan de inzamelplicht.

Actieplan 65%

Het Actieplan 65% bevat de acties die Stichting OPEN de komende jaren onderneemt om binnen twee jaar de wettelijke inzameldoelstellingen te behalen.

Rapportage inzameling kleine afgedankte apparaten en ICT

Een analyse van het veilige vervoer van e-waste waar mogelijk batterijen inzitten vanaf milieustraten.

Studie over brandveiligheid rond afgedankte apparaten

Een Europese studie van onder meer het WEEE-Forum.

Jaarverslag Stichting OPEN 2022

Bekijk hier het verslag 2022

Verwerking zonnepanelen

Stichting OPEN zet in op hoogwaardige en circulaire verwerking van zonnepanelen.

Statement Authorised Representative

Buitenlandse Producent is verplicht een gevolmachtigde aan te wijzen.

Zonnepanelen Roadmap

De te nemen stappen naar een hoogwaardige(re) en circulaire verwerking van zonnepanelen.

Controle Protocol

Accountantsprotocol Put on Market EEA in Nederland met
ingang van 1 maart 2021.