Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (Stichting OPEN) presenteert vandaag het jaarverslag over 2023. Het jaar waarin door de inzameling van meer dan 200 miljoen kilogram e-waste een nieuw record is gevestigd. Dat is bijna 12 kilogram per inwoner.

Een belangrijk deel van dit succes is te danken aan de succesvolle uitrol door Stichting OPEN van de Stimuleringsregeling, gericht op het ondervangen van de lekstroom in de metaalsector. De Stimuleringsregeling heeft een extra inzameling van 42 miljoen kilogram aan afgedankte apparaten en lampen opgeleverd.

Quote van Jan Vlak, Algemeen Directeur Stichting OPEN:
“De Stimuleringsregeling heeft bewezen een effectieve maatregel te zijn in onze inspanningen richting een circulaire economie. Het resultaat van 2023 toont aan dat we met de juiste partners en strategieën grote stappen kunnen zetten.”

Een belangrijke ontwikkeling van 2023 was de voorbereiding van de fusie met Stichting Batterijen (Stibat), die per 1 januari 2024 een feit is geworden. De fusie stelt ons in staat om een uitgebreide en logische producentenverantwoordelijkheid te realiseren voor zowel elektrische apparaten als batterijen.

Stichting OPEN kijkt terug op 2023 als een succesvol inzameljaar, waarin eveneens de fundamenten zijn gelegd voor mooie innovaties en stappen in 2024. Het jaar waarin de stakeholderdialogen plaatsvinden en ook het congres ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Deze activiteiten spelen een belangrijke rol bij de formulering en invulling van nieuwe sectorbreed gedragen circulaire doelstellingen die essentieel zijn voor een duurzame toekomst. Parallel daaraan zet Stichting OPEN haar pijlen op het verder ondervangen van lekstromen. Waarbij in 2024 de focus ligt op de ontdoeners met de verdere uitrol van Wecycle voor Bedrijven.

Quote van Steven van Eijck, Voorzitter Stichting OPEN:
“De prestaties van de sector over 2023 bevestigen dat we op de goede weg zijn. Met de steun van beleidsmakers en onze partners blijven we ons inzetten voor een circulaire economie waarin grondstoffen gewaarborgd worden en verspilling tot het verleden behoort.”

Naast de indrukwekkende inzamelresultaten heeft Stichting OPEN ook veel aandacht besteed aan veiligheid en bewustwording. Via de “Doe maar apart” campagne is er een belangrijke stap gezet in het verder creëren van bewustzijn rondom het door de consument op een juiste manier inleveren van elektronisch afval en batterijen. Een campagne die ook in 2024 voortgezet gaat worden.

LINK voor het volledige jaarverslag