Privacy- en Cookie Statement

Stichting Organinsatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (hierna Stichting OPEN) gevestigd aan Baron de Coubertinlaan 7 in Zoetermeer, respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonlijke informatie die je ons eventueel verstrekt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die je op de website invult, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals bijvoorbeeld het toezenden van aangevraagde informatie. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) stelt. In dit Privacy Statement wordt beschreven op welke manier Stichting OPEN met jouw persoonsgegevens omgaat.

Doel

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens is: ·
1. Het verwerken van jouw vraag, klacht of opmerking en hier vervolgens op reageren.
2. Het analyseren van jouw gebruik van de website ter verbetering van de website.
3. Het registeren en opslaan van jouw aanmelding voor onze nieuwsbrief en deze naar jouw toe sturen.

Grondslag van de verwerking van aangevraagde informatie
Indien je vragen hebt aan, klachten of opmerkingen hebt over Stichting OPEN dan kan je contact met ons opnemen door te mailen naar: info@stichting-open.org. Wij moeten je persoonsgegevens verwerken om op jouw ingekomen mail te kunnen reageren. Om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn, kunnen je gegevens worden opgeslagen evenals de door ons ontvangen e-mail. Hierbij slaat Stichting OPEN slechts de door jou verstrekte gegevens op, waaronder maar mogelijk niet uitsluitend, naam, e-mailadres en telefoonnummer. Door gebruik te maken van het genoemde e-mailadres geef je toestemming voor het verwerken van de door jou verstrekte informatie.

Grondslag van de verwerking op de website
Bij gebruik van de website kan er gebruik worden gemaakt van cookies om ervoor te zorgen dat je de website optimaal kunt gebruiken. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De cookies en daarmee jouw persoonsgegevens worden op deze website dan ook slechts verwerkt met toestemming als bedoeld in Artikel 6 lid 1 sub a AVG. Stichting OPEN wijst je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Lees meer over de wijze waarop deze website gebruik maakt van cookies in de Cookie Statement.

Grondslag van de verwerking bij aanmelding nieuwsbrief
Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen op het gebied van e-waste dan kan je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Bij aanmelding dien je naam, e-mailadres en beroepsgroep in te vullen. Wij moeten deze gegevens verwerken om je via de nieuwsbrief te voorzien van de door jou gewenste informatie. Met aanmelding geef je Stichting OPEN dan ook toestemming om jou gegevens op te slaan en te gebruiken om de nieuwsbrief te verzenden. De door jou opgegeven gegevens worden net zolang bewaard totdat jij je afmeldt voor de nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief kan eenvoudig door te klikken op ‘Afmelden’ in de digitale nieuwsbrief of te mailen naar info@stichting-open.org.

Google Analytics
Om ervoor te zorgen dat de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk is, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn bestandjes die op jouw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies;

• Stichting OPEN heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
• Stichting OPEN heeft ervoor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren. Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
• Stichting OPEN maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging
Stichting OPEN heeft passende maatregelen genomen om het verlies of de onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Jouw gegevens worden te allen tijde op vertrouwelijke wijze behandeld.

Bewaartermijnen
Voor ingekomen vragen op info@stichting-open.org, geldt dat ze slechts worden bewaard zolang de gegevens noodzakelijk zijn. Dit kan per geval verschillen. Stichting OPEN streeft ernaar om de noodzakelijkheid van deze gegevens jaarlijks te evalueren.

Jouw rechten
Op grond van de wet heb je recht op inzage van jouw persoonsgegevens en op correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Stichting OPEN en haar verwerker kunnen dit op jouw verzoek doen. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen per post (Stichting OPEN, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@stichting-open.org).

Vragen?
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting OPEN en haar verwerker dan kan je deze stellen via info@stichting-open.org.

Cookiestatement

Belangrijke informatie over cookies op https://stichting-open.org/
Stichting OPEN informeert je in dit Cookie Statement over de cookies die bij bezoek aan https://stichting-open.org/ kunnen worden geplaatst. Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina’s van een website worden meegestuurd naar jouw browser en op je computer op de harde schijf worden opgeslagen. De reden hiervoor is dat jouw browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen, zodat je bij een volgend bezoek aan https://stichting-open.org/ als gebruiker wordt herkend. Bij het gebruik van https://stichting-open.org/ kan door Stichting OPEN informatie over jouw gebruik van https://stichting-open.org/ en van gerelateerde websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

First party cookies
Bij het bezoeken van https://stichting-open.org/ kunnen eigen Stichting OPEN-cookies worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor Stichting OPEN en worden door Stichting OPEN op jouw computer opgeslagen. Alleen Stichting OPEN heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Dit worden ook wel ‘first party cookies’ genoemd. Zulke cookies worden door Stichting OPEN bijvoorbeeld gebruikt om zoekopdrachten of deelnameformulieren automatisch in te vullen.

Weigeren en verwijderen van cookies
Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens een volgend gebruik van https://stichting-open.org/ geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daarnaast kan je de cookies die bij gebruik van https://stichting-open.org/ worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kan je ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op jouw browser. Hier staat per browser uitgelegd hoe je geplaatste cookies kunt verwijderen.
Als je cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van https://stichting-open.org/of dat je geen toegang heeft tot (onderdelen van) https://stichting-open.org/.

Let op: het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) herhalen.

Privacy
Op de persoonsgegevens die Stichting OPEN eventueel op basis van de door haar geplaatste cookies verwerkt, is ons Privacy Statement van toepassing.

Wijziging van Privacy- en Cookie Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookie Statement. Elke aanpassing publiceren wij op deze pagina.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op: dinsdag 29 juni 2021.