Meer dan 4.443 importeurs en producenten voldoen aan hun producentenverantwoordelijkheid via ons. Samen sterk!!

En ook nog eens 1.778 importeurs en producenten van batterijen.

PGS 37: veiligheidseisen voor lithium-houdende energiedragers

PSG 37 gaat over eisen voor veilige opslag van lithium batterijen en accu’s en veilige omgang met Energie Opslag Systemen. Geldig vanaf 2024.

PGS 15: veilig omgaan met opslag gevaarlijke stoffen

PGS 15 stelt bindende eisen aan de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, zoals brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

Lithium batterijen: werking, veiligheid, opslag en transport

Lithium batterijen en accu’s zijn veel krachtiger dan gewone batterijen. Alles over werking, veiligheid, transport, opslag en recycling.

Uitbreiding Stimuleringsregeling

We breiden onze Stimuleringsregeling uit: vanaf nu geldt een tarief van €150,- per ton voor gescheiden ingezamelde inbouw airco’s en […]

Inzamelpunten zonnepanelen

Lees hier meer over zonnepanelen. Waar zijn de inzamelpunten voor installateurs en andere bedrijven? Via Inleverpunten voor bedrijven – Wecycle […]

Voldoen aan de regels rondom zonnepanelen

De afvalbeheerbijdrage zonnepanelen gaat in 2023 omhoog. Hieronder staat de achtergrond en de antwoorden op de veel gestelde vragen. Staat […]

Voldoen aan de regels rondom elektrische apparaten en lampen

In artikel 10 van de Regeling AEEA staat dat minimaal 65% van de gemiddelde gewichtshoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur die […]

Ik wil meer weten

Neem contact op

 • Ik zet elektrische apparaten op de markt, moet ik aansluiten?

  Breng jij elektronische (of elektrische) apparaten als eerste op de Nederlandse markt? Dan heb jij als importeur/producent een wettelijke verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). De regie voor het invullen van de producentenverantwoordelijkheid ligt per 1 maart 2021 bij Stichting OPEN. Alle importeurs en producenten van elektrische en elektronische apparaten moeten vanaf die datum hun wettelijke verplichtingen via Stichting OPEN vervullen.

 • Hoe sluit ik mij aan bij Stichting OPEN?

  Je kunt je snel en eenvoudig aanmelden via de portal “MyOPEN” Stichting OPEN – Registratie (stichting-open.org). Zodra we je aanmelding hebben ontvangen, nemen we contact met je op om een aantal punten verder toe te lichten. Je krijgt van ons een melding als het tijd is om te rapporteren.  Heb je hier toch nog vragen over, neem gerust contact op met afdeling Producenten Services. Zij zijn bereikbaar via mail producenten@stichting-open.org maar bellen mag ook altijd 079 7600 630.

 • Wat is de afvalbeheerbijdrage?

  De zogenoemde afvalbeheerbijdrage is het bedrag dat iedere importeur en producent van elektrische en elektronische apparaten verplicht is af te dragen aan Stichting OPEN. Door de afvalbeheerbijdrage is er een zogenoemd level playing field. De tarieven staan vast – deze worden jaarlijks bepaald aan de hand van de te verwachten PoM (Put on Market) en de te verwachte operationele kosten. Met deze afvalbeheerbijdrage betalen wij als collectief de inzameling, transport, verwerking, sortering en overhead.

   

   

   

 • Product- en tarievenlijst 2024

  Lijst elektrische apparaten en lampen 2024 kun je hier downloaden

  Lijst batterijen 2024 kun je hier downloaden

 • Hoe is de afvalbeheerbijdrage opgebouwd?

  De zogenoemde afvalbeheerbijdrage is het bedrag dat iedere importeur en producent van elektrische en elektronische apparaten verplicht is af te dragen aan Stichting OPEN. Dit is gebaseerd op de hoeveelheid elektrische en elektronische apparaten die een importeur en/of producent op jaarbasis op de markt zet.

  De afvalbeheerbijdrage is opgebouwd uit operationele kosten, systeemkosten en een vaste bijdrage. De operationele kosten zien onder meer op de kosten voor inname, transport, sortering en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. De systeemkosten zien op de kosten voor organisatie, communicatie, onderzoek, controles en audits e.d. De vaste bijdrage bestaat uit een vast bedrag per producent of importeur van kosten die niet zijn inbegrepen bij de operationele kosten of de systeemkosten zoals de bijdrage aan het Nationaal (W)EEE Register (NWR). Voor rapportagejaar 2022/2023 bedraagt de bijdrage aan het Nationaal (W)EEE Register EUR 75. Stichting OPEN brengt deze kosten direct als vast bedrag bij de producenten en / of importeurs van elektrische en elektronische apparaten in rekening en betaalt dit bedrag een-op-een aan het Nationaal (W)EEE Register.

   

 • Vallen lampen, batterijen en fietsaccu’s onder de regeling?

  Ja, alle energiezuinige lampen vallen ook onder de Regeling AEEA. Voor draagbare batterijen en fietsaccu’s is er een aparte, vergelijkbare regeling (de uitvoering is belegd bij Stibat). Vanaf 1 januari 2024 zal ook de verantwoordelijkheid voor draagbare batterijen en fietsaccu’s onder de verantwoordelijkheid van Stichting OPEN komen te vallen.

 • Hoe rapporteer ik mijn Put on Market?

  Je ontvangt jaarlijks* een melding dat je opgave klaarstaat in myOPEN. Onder het kopje ‘Opgaveoverzicht’ vind je de betreffende opgave. We kennen een 70-tal productcategorieën waar je je productassortiment onder verdeelt. Per productcategorie rapporteer je het totaalgewicht en het totaal aantal. In myOpen vind je een productzoeker die je kan helpen met de juiste indeling. Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met de afdeling Producenten Services via de mail  producenten@stichting-open.org, maar bellen mag ook altijd 079 7600 630.

  *Om gedurende een jaar de Put on Market goed te kunnen monitoren doet een aantal deelnemers per kwartaal opgave. In verband met een tariefwijziging voor zonnepanelen in 2023 doen bedrijven die zonnepanelen op de markt brengen voor opgavejaar 2023 per halfjaar opgave. Dit geldt enkel als zij normaalgesproken jaarlijks opgave doen.

 • Heeft mijn bedrijf producenten-verantwoordelijkheid volgens de Europese Batterijenverordening?

  Produceer of importeer je (producten met ingebouwde) batterijen en/of accu’s? En verkoop je deze aan Nederlandse bedrijven of consumenten? Dan heb je een producentenverantwoordelijkheid. Voor jou geldt de Europese Batterijenverordening.

  Doe de check! Beantwoord enkele vragen en zie meteen het resultaat. Daarna weet je welke vervolgstappen je moet nemen.

 • Hoe regel ik producentenverantwoordelijkheid in andere EU-lidstaten?

  Indien je bedrijf in meerdere Europese landen actief is, kun je ervoor kiezen de producentenverantwoordelijkheid bij één partij bijvoorbeeld WEEE Europe onder te brengen. Zij regelen contracten met de verschillende Europese inzamelsystemen en middels een online portaal kan gecentraliseerd je rapportage voor heel Europa worden gedaan.

  WEEE Europe is een joint venture van verschillende Europese collectieven, waaronder Stichting OPEN. Het bedrijf is gevestigd in Duitsland en is een one-stop-shop voor bedrijven die actief zijn in meerdere Europese landen.

  WEEE Europe biedt onder meer de volgende diensten:
  • Het regelen van de contracten met de verschillende Europese inzamelsystemen.
  • Een online portaal waarin gecentraliseerd de rapportage voor heel Europa kan worden gedaan.

  Voor meer informatie kan je terecht op de website van WEEE Europe of contact opnemen met Producenten Services van Stichting OPEN via e-mail of via telefoonnummer (079) 7600 630.

 • Wat is mijn WEEE registratienummer?

  In sommige Europese landen kent men een WEEE registratienummer. In Nederland kent het Nationaal (W)EEE Register dit niet. Om aan te tonen dat je in Nederland voldoet aan je producentenverantwoordelijkheid kun je verwijzen naar de website van het Nationaal (W)EEE Register waar je een lijst met importeurs/producenten vindt. Ook op de website van Stichting OPEN staat een actueel overzicht van importeurs/producenten.

 • Ik ben oud deelnemer van RTA, waar kan ik nu terecht met mijn afgedankte apparaten?

  Ben je al geregistreerd via myOPEN als deelnemer? Dan kan je gebruik maken van de kosteloze dienstverlening voor het ophalen van jouw afgedankte apparaten. Deze apparatuur kan aangemeld worden door een order te plaatsen in myOPEN. Download hier het pdf-document van de aanleverregels voor het ophalen van professionele AEEA.

 • Dien ik als buitenlandse producent een gemachtigde aan te wijzen?

  Een buitenlandse producent die in Nederland elektrische of elektronische apparaten op de markt zet, kan zich direct aansluiten bij Stichting OPEN zonder een gemachtigde (Authorised Representative) aan te wijzen. Per 1 maart 2021 heeft Stichting OPEN de regie over het invullen van de producentenverantwoordelijkheid voor alle importeurs en/of producenten (dus ook buitenlandse producenten). Met haar algemeen verbindend verklaarde afvalbeheerbijdrageovereenkomst geeft Stichting OPEN feitelijk invulling aan het doel van de Authorised Representative rol. Daarom is het in de ogen van Stichting OPEN niet nodig en minder efficiënt om een Authorised Representative aan te stellen.

  Aan buitenlandse producenten die voldoen aan de verplichtingen uit de afvalbeheerbijdrageovereenkomst van Stichting OPEN kan een compliance statement worden afgegeven die zij aan het eigen land kunnen overhandigen om aan te tonen dat zij handelen in overeenstemming met de Nederlandse regels omtrent de producentenverantwoordelijkheid over elektrische en elektronische apparaten. Voor meer informatie over de wijze waarop Stichting OPEN omgaat met de Authorised Representative lees ons statement.

  Natuurlijk staat het een buitenlandse producent vrij om een gemachtigde aan te wijzen, maar dit is zoals gesteld naar het oordeel van Stichting OPEN niet nodig.

 • Exporteer je elektrische apparaten voor hergebruik in het buitenland?

  Als exporteur van elektrische apparaten die kunnen worden hergebruikt in het buitenland, ben je volgens de Nederlandse wet- en regelgeving verplicht om te rapporteren. Dit kan rechtstreeks bij het Nationaal (W)EEE Register maar ook via Stichting OPEN, zodat je deze opgave gemakkelijk op één plek kan doen en wij je hiermee eventueel nog kunnen helpen. Ook keren wij jou hiervoor een administratieve vergoeding uit. Je helpt ons namelijk door inzicht te geven in de hoeveelheden die niet meer in Nederland beschikbaar zijn voor inzameling.

  Let er wel op dat je als opdrachtgever of exporteur verantwoordelijk bent voor een aantal regels rondom het testen, het verpakken en etiketteren van de gebruikte elektrische en elektronische apparatuur; je vindt deze regels hier:  Export van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur | Producentenverantwoordelijkheid | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl)

 • Hoe werkt teruggave afvalbeheerbijdrage bij indirect export?

  Exporteer je elektr(on)ische apparaten en/of lampen (EEA) die je hebt ingekocht bij een Nederlandse, bij Stichting OPEN aangesloten, importeur/producent dan kun je de afvalbeheerbijdrage die over deze EEA is afgedragen, terugvragen. Deze EEA komt hoogstwaarschijnlijk aan het einde van de levensduur niet in de Nederland in de afvalstroom terecht. Waardoor er geen kosten worden gemaakt voor inzameling en passende verwerking.

  Wil je hier gebruik van maken? Meld je dan aan. De exportteruggaveregeling (versie 1.1.2023) inclusief de voorwaarden vind je hier: Exportteruggaveregeling juni 2023.

  Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met de afdeling Producenten Services via de mail producenten@stichting-open.org, maar bellen mag ook altijd 079 7600 630.

 • Exporteer je elektrisch afval voor verwerking in het buitenland?

  Als je elektrisch afval voor verwerking naar het buitenland exporteert ben je volgens Nederlandse wet- en regelgeving de kennisgever (de partij die de exportvergunning aanvraagt) en/of de exporteur/producent (de partij waarbij het afval ontstaan is/de fysieke houder van het afval). Als kennisgever of exporteur/producent ben je de laatste partij die in Nederland verantwoordelijkheid draagt over het afval en daarbij horen de volgende verplichtingen:

  1. Je zorgt ervoor dat het afval in het buitenland op een passende en hoogwaardige manier verwerkt wordt, in overeenstemming met het Nederlandse landelijke afvalbeheerplan.
  2. Je rapporteert de hoeveelheden elektrisch afval die je exporteert jaarlijks aan het Nationaal (W)EEE Register.

  Als je daarnaast maandelijks rapporteert aan Stichting OPEN, kunnen wij je hierbij helpen en keren we ook nog eens een administratieve vergoeding van €5 per ton uit. Jij helpt ons namelijk door eerder inzicht te geven in de hoeveelheden die in het buitenland worden verwerkt!

 • Ik heb als bedrijf, stichting of club elektrisch afval, waar kan ik dat kwijt?

  Wij helpen je graag met de inzameling van afgedankte elektrische apparaten; hiervoor hebben we Wecycle voor bedrijven. In sommige gevallen halen we dit gratis op! Je kunt dit het beste bespreken met team Operations via tel. 079 – 760 0600. Bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 uur. Of kijk op Wecycle voor bedrijven.

 • Hoe kan ik een professioneel elektrisch apparaat verantwoord afdanken?

  Een professioneel elektrisch apparaat kan je naar metaalbedrijven brengen. Soms ontvang je hiervoor een marktconforme prijs. Zie de Wecycle inleverpunten voor bedrijven op wecyclevoorbedrijven.nl. De vergoeding ontvang je van het metaalbedrijf met wie je de afspraak maakt. Bekijk -voor het wegbrengen- altijd op de site van het inleverpunt de informatie over openingstijden en eventuele aanvullende informatie! Wil je het elektrisch afval door ons gratis laten ophalen (zonder vergoeding), klik dan op ‘Registreer’ op deze site.

 • Ik ken een importeur/producent die zich niet heeft geregistreerd bij Stichting OPEN. Wat kan ik doen?

  Ken je een partij die volgens jou importeur en/of producent van EEA is en die niet voorkomt in de lijst met geregistreerde importeurs/producenten? Je kunt deze partij bij ons melden door te mailen of te bellen naar:

  Blijft u liever anoniem. Maak dan een melding via Meldpunt Freeriders Anoniem Anoniem meldpunt freeriders (office.com)

 • Kan ik een verzoek tot ontheffing van de AVV van Stichting OPEN indienen?

  Ja, dat kan als een bedrijf van oordeel is dat hij de inzameling en recycling van zijn producten zelf adequaat kan regelen, kan hij bij de minister een gemotiveerd en onderbouwd verzoek tot ontheffing van de AVV indienen. Hier tref je meer informatie over deze procedure.

 • Ik ontvang post van Afvalbeheerstructuur AEEA B.V. (AEEA B.V.)

  Voor de contractering van de afvalbeheerstructuur heeft Stichting OPEN een inkooporganisatie opgericht genaamd Afvalbeheerstructuur AEEA B.V. (AEEA B.V.). AEEA B.V. is een 100% dochterorganisatie van Stichting OPEN en neemt de contractering en facturering voor haar rekening.

 • Hoe/wanneer gebruik ik AEEA-merkteken (doorgekruiste afvalbak)?

  Het AEEA-merkteken (of, met de Engelse afkorting, WEEE-merkteken), een doorgekruiste verrijdbare afvalbak, geeft aan dat het product niet als ongesorteerd afval mag worden weggegooid, maar gescheiden moet worden ingezameld met het oog op terugwinning en recycling. Het AEEA-merkteken moet met je identificatiemerk, zoals merknaam of handelsmerk, worden aangebracht op alle elektrische en elektronische apparatuur die in de EU in de handel wordt gebracht. Als het product na 13 augustus 2005 op de markt is gezet, dan kan je onder de doorgestreepte afvalbak een balk aanbrengen of de datum vermelden waarop het product in de handel is gebracht.
  De opschriften moeten op het product zelf worden gedrukt en moeten zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar zijn. Het merkteken mag alleen op de verpakking, de gebruiksaanwijzing of het garantiebewijs, in plaats van op het product zelf, worden aangebracht als het product te klein is of de werking ervan door de markering zou worden beïnvloed.