We zijn erg trots dat 2.757 producenten en importeurs vertrouwen op Stichting OPEN

Voldoen aan de regels rondom elektrische apparaten

In artikel 10 van de Regeling AEEA staat dat minimaal 65% van de gemiddelde gewichtshoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur die […]

Laat je inspireren

De afgelopen jaren is al een enorme sprong gemaakt met de inzameling van e-waste. Deze is fors gestegen en de […]

Duurzaamheid

Wij zorgen voor een duurzame en milieubewuste verwerking van ingezamelde afgedankte elektrische apparaten. Na de inzameling vindt sortering van de […]

Communicatie & educatie

De komende jaren moet er veel meer e-waste worden ingezameld. Wij zorgen op allerlei manieren dat de consument weet waar […]

Ik wil meer weten

Neem contact op

 • Ik zet elektrische apparaten op de markt, moet ik aansluiten?

  Ja, als je als producent of importeur een elektrisch of elektronisch apparaat voor het eerst in Nederland in de handel brengt. De regie voor het invullen van de producentenverantwoordelijkheid ligt per 1 maart 2021 bij Stichting OPEN. Alle producenten van elektrische en elektronische apparaten moeten vanaf die datum hun wettelijke verplichtingen via Stichting OPEN vervullen. Op deze pagina lees je wanneer je als producent en / of importeur verantwoordelijkheid hebt, welke apparaten onder de regeling AEEA vallen en meer over de wetgeving. Als je moet voldoen, dan verwelkomen we je graag bij Stichting OPEN.

 • Vallen lampen onder de regeling?

  Ja, energiezuinige lampen vallen onder de regeling. De producentenverantwoordelijkheid voor lampen ligt nog twee jaar bij LightRec. Armaturen vallen onder Stichting OPEN. Op 1 januari 2023 vallen ook lampen onder Stichting OPEN. LightRec en Stichting OPEN werken samen op de uitvoering. Aanmelden bij Stichting OPEN en voor LightRec kan via de MyOPEN-button op deze site.

 • Wat is de afvalbeheerbijdrage en hoe werkt betalen?

  Stichting OPEN maakt jaarlijks vóór 1 december de tarieven van de diverse productcategorieën bekend voor het daaropvolgende jaar. Je betaalt, als je jaarlijkse factuur meer dan Eur 1200,00 bedraagt, maandelijks een voorschot. Deze is afhankelijk van de te verwachten Put-On-Market (POM) van een jaar. Aan het begin van elk nieuw kalenderjaar doe je opgave, dus begin 2022 kan je 2021 rapporteren. Vervolgens vindt er een verrekening plaats. Dit voorschot is nodig om gedurende het jaar het inzamelen, transporteren, sorteren en verwerken van AEEA te kunnen laten uitvoeren.

  Door de afvalbeheerbijdrage is er een zogenoemd level playing field. De tarieven staan vast, er zijn geen kortingen. Hier vind je de tarieflijst 2021.

   

   

   

 • Hoe is de afvalbeheerbijdrage opgebouwd?

  De zogenoemde afvalbeheerbijdrage is het bedrag dat iedere producent en importeur van elektrische en elektronische apparaten verplicht is af te dragen aan Stichting OPEN. Dit is gebaseerd op de hoeveelheid elektrische en elektronische apparaten die een producent en / of importeur op jaarbasis op de markt zet.

  De afvalbeheerbijdrage is opgebouwd uit operationele kosten, systeemkosten en een vaste bijdrage. De operationele kosten zien onder meer op de kosten voor inname, transport, sortering en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. De systeemkosten zien op de kosten voor organisatie, communicatie, onderzoek, controles en audits e.d. De vaste bijdrage bestaat uit een vast bedrag per producent of importeur van kosten die niet zijn inbegrepen bij de operationele kosten of de systeemkosten zoals de bijdrage aan het Nationaal (W)EEE Register (NWR). Voor rapportagejaar 2021 bedraagt de bijdrage aan het Nationaal (W)EEE Register EUR 100. Stichting OPEN brengt deze kosten direct als vast bedrag bij de producenten en / of importeurs van elektrische en elektronische apparaten in rekening en betaalt dit bedrag een-op-een aan het Nationaal (W)EEE Register.

   

 • Wij hebben afgedankte apparaten, kan ik deze door jullie laten afvoeren?

  Als je bent aangesloten bij Stichting OPEN kan je gebruik maken van de kosteloze ophaaldienst. Dit kan je zelf regelen via MyOPEN, maar neem hiervoor eerst contact op met Stichting OPEN, afdeling Operations, dan regelen we dit voor je in.

 • Graag sluit ik mij aan bij Stichting OPEN, hoe doe ik dat?

  Van harte welkom! Je kunt je aanmelden via onze portal MyOpen. Een button staat rechtsboven op deze site. Heb je vragen, neem dan gerust contact op. Kijk op de Over ons-pagina voor het juiste telefoonnummer.

 • Ik ben al aangesloten bij Stichting OPEN, hoe kan ik rapporteren?

  Je krijgt van ons een melding als het tijd is om te rapporteren. Natuurlijk mag je tussentijds altijd naar het portaal. Je vindt hier ook relevant nieuws. Je ziet de MyOpen button op deze site. Hier vind je bijvoorbeeld ook al je facturen terug.

 • Hoe weet ik wat grote- of kleine elektrische apparaten zijn?

  In de wetgeving, onze prijslijst en in het rapportagescherm zie je dat er onderscheid is tussen grote- en kleine elektrische apparaten. Hiervoor geldt:
  de indeling wordt bepaald door te kijken naar de buitenafmeting, ofwel de lengte, breedte of hoogte van het product.

  Bij > 50 cm, spreken we van Grote apparatuur.
  Als alle maten kleiner of gelijk zijn aan 50 cm dan valt dit in de categorie Kleine apparatuur.

  Deze indeling geldt niet voor armaturen. Voor armaturen maak je het onderscheid op basis van gewicht (> 750 gram of ≤ 750 gram). Beide indelingen vind je terug in de producten- en tarievenlijst 2021.

  Bij het bepalen van de afmeting van je apparaat neem je de lengte van de kabel niet mee. Als je bedrijf losse kabels (met of zonder stekker) verkoopt, meet je het formaat van de opgerolde kabel.

 • Hoe / wanneer gebruik ik AEEA-merkteken (doorgekruiste afvalbak)?

  Het AEEA-merkteken (of, met de Engelse afkorting, WEEE-merkteken), een doorgekruiste verrijdbare afvalbak, geeft aan dat het product niet als ongesorteerd afval mag worden weggegooid, maar gescheiden moet worden ingezameld met het oog op terugwinning en recycling. Het AEEA-merkteken moet met je identificatiemerk, zoals merknaam of handelsmerk, worden aangebracht op alle elektrische en elektronische apparatuur die in de EU in de handel wordt gebracht. Als het product na 13 augustus 2015 op de markt is gezet, dan kan je onder de doorgestreepte afvalbak een balk aanbrengen of de datum vermelden waarop het product in de handel is gebracht.
  De opschriften moeten op het product zelf worden gedrukt en moeten zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar zijn. Het merkteken mag alleen op de verpakking, de gebruiksaanwijzing of het garantiebewijs, in plaats van op het product zelf, worden aangebracht als het product te klein is of de werking ervan door de markering zou worden beïnvloed.

 • Dien ik als buitenlandse producent een gemachtigde aan te wijzen?

  Een buitenlandse producent die in Nederland elektrische of elektronische apparaten op de markt zet, heeft de mogelijkheid om een gemachtigde aan te wijzen. De buitenlandse producent is hier op grond van Nederlandse wetgeving niet toe verplicht. Een buitenlandse producent kan zich dan ook bij Stichting OPEN aansluiten zonder gemachtigde. Stichting OPEN adviseert de buitenlandse producent hierbij wel om eerst de regelgeving van het land waarin zij gevestigd is te controleren om zeker te weten dat aansluiting zonder gemachtigde is toegestaan.

 • Kan ik de opgaveverplichting van mijn distributeur overnemen?

  Als buitenlandse producent kan je over 2021 opgave doen voor de elektrische en elektronische apparaten die door je distribiteurs worden geïmporteerd en aangeboden op de Nederlandse markt. Deze werkwijze was voor de inwerkingtreding van de algemeen verbindend verklaring al de gangbare praktijk en wordt voor 2021 door Stichting OPEN gecontinueerd.

 • Hoe werkt de exportrestitutieregeling?

  Wanneer afnemers van Nederlandse producenten en importeurs die zijn aangesloten bij Stichting OPEN EEA afnemen en deze EEA vervolgens exporteren terwijl over deze EEA via de Nederlandse producent/importeur afvalbeheerbijdrage is of wordt betaald aan Stichting OPEN, dan is sprake van onterechte afdracht. Deze EEA komt hoogstwaarschijnlijk na het einde van de levensduur niet in Nederland in de afvalfase terecht. Waardoor er geen kosten worden gemaakt voor inzameling en passende verwerking. Er is dan de mogelijkheid tot gedeeltelijke teruggave van de afvalbeheerbijdrage (Exportteruggave).

  Aangesloten producenten die aanmerking komen, kunnen zich, het hele jaar door, aanmelden voor de Exportteruggaveregeling. Met de Exportteruggaveregeling kan halfjaarlijks, over het voorafgaande half jaar, opgave worden gedaan van de daadwerkelijk geëxporteerde EEA. Voor meer informatie over de Exportteruggaveregeling klik hier. Let op dat je voldoet aan de voorwaarden. Zie hier het Controleprotocol. Aanmelden kan bij de afdeling Producenten Services via producenten@stichting-open.org.

 • Hoe werkt de exportrestitutieregeling van LightRec voor lampen?

  Lampen zijn uitgezonderd van de Exportteruggaveregeling omdat voor lampen tot 1 januari 2023 nog een aparte algemeenverbindendverklaring geldt en deze productcategorie tot die tijd onder de verantwoordelijkheid van Stichting LightRec Nederland valt. Voor lampen geldt een aparte teruggaveregeling genaamd de exportrestitutieregeling. Exporteren jij en/of jouw afnemers ook lampen? Bekijk de exportrestitutieregeling dan hier.

 • Ik exporteer apparaten voor hergebruik of verwerking, hoe werkt dat?

  Als je bedrijfsmatig elektrische en elektronische apparaten (EEA) voor hergebruik exporteert dan ben je vanaf 2021 verplicht om dit te rapporteren. Deze geëxporteerde EEA wordt namelijk niet meer in Nederland ingezameld en mag daarom verrekend worden voor de te halen inzameldoelstelling. Door inzicht te geven in de hoeveelheden die door export hergebruik de Nederlandsemarkt verlaten, wordt het behalen van de inzameldoelstelling realistischer. Je kunt je aansluiten bij Stichting OPEN.
  Wanneer je bedrijfsmatig AEEA exporteert voor recycling dien je je tevens als verwerker te registreren in het Nationaal (W)EEE Register.

 • Hoe regel ik producentenverantwoordelijkheid in andere EU-lidstaten?

  Indien je bedrijf in meerdere Europese landen actief is, kun je ervoor kiezen de producentenverantwoordelijkheid bij één partij bijvoorbeeld WEEE Europe onder te brengen. Zij regelen contracten met de verschillende Europese inzamelsystemen en middels een online portaal kan gecentraliseerd je rapportage voor heel Europa worden gedaan.

  WEEE Europe is een joint venture van verschillende Europese collectieven, waaronder Stichting OPEN. Het bedrijf is gevestigd in Duitsland en is een one-stop-shop voor bedrijven die actief zijn in meerdere Europese landen.

  WEEE Europe biedt onder meer de volgende diensten:
  • Het regelen van de contracten met de verschillende Europese inzamelsystemen.
  • Een online portaal waarin gecentraliseerd de rapportage voor heel Europa kan worden gedaan.

  Voor meer informatie kan je terecht op de website van WEEE Europe of contact opnemen met Producenten Services van Stichting OPEN via e-mail of via telefoonnummer (079) 7600 630.

 • Kan ik een verzoek tot ontheffing van de AVV van Stichting OPEN indienen?

  Ja, dat kan als een bedrijf van oordeel is dat hij de inzameling en recycling van zijn producten zelf adequaat kan regelen, kan hij bij de minister een gemotiveerd en onderbouwd verzoek tot ontheffing van de AVV indienen. Hier tref je meer informatie over deze procedure.

 • Ik ken een producent en / of importeur die niet registreert, kan ik dat melden bij ILT?

  Ken je een partij die volgens jou producent en / of importeur van EEA is en die niet voorkomt in de lijst met geregistreerde producenten? Je kunt deze partij melden bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) via deze link. Vul bij rubriek in “afval” en bij soort “free riders en illegaliteit”. Geef daarna je mailadres en ILT stuurt u dan direct een verificatiemail met een link naar een kort formulier waarin je de melding toelicht. De inspectie is een overheidsinstelling. Stichting OPEN is niet verbonden aan ILT.