Gerard de Leede

Lees hier meer over zonnepanelen.

Waar zijn de inzamelpunten voor installateurs en andere bedrijven?

Via Inleverpunten voor bedrijven – Wecycle voor bedrijven zijn alle inleverpunten voor zakelijke zonnepanelen snel te vinden. Installateurs kunnen daar bovenop hun zonnepanelen afval gratis op laten halen. Ze hoeven zich hiervoor alleen maar bij Stichting OPEN te laten registreren. Deze ophaalservice van Stichting OPEN geldt ook voor grotere zonneprojecten. Als er voldoende afval op 1 locatie is komt Stiching OPEN dit halen, vanaf 1 pallet met 20 afgedankte zonnepanelen. Informeer naar de mogelijkheden.

Waar zijn de inzamelpunten voor consumenten?

Consumenten kunnen hun defecte zonnepanelen op twee manieren inleveren. Ten eerste gewoon bij de milieustraat, net als al het andere elektrische afval. Maar ze kunnen het ook inleveren bij de installateur waar ze hun nieuwe zonnepanelen gekocht hebben. Dit is een wettelijk recht (de zogenaamde ‘oud voor nieuw’ regeling). Hun installateurs kunnen de zonnepanelen vervolgens weer gratis op laten halen door Stichting OPEN (zie inzamelpunten voor bedrijven) of brengen naar één van de brenglocaties op www.wecyclevoorbedrijven.

Hoe is het transport geregeld?

Vanaf de inleverpunten worden de ingeleverde zonnepanelen via een landelijk transportsysteem naar een overslagpunt getransporteerd en in bulk doorgestuurd naar een verwerker. Dit wordt georganiseerd door Stichting OPEN.

Wat is de minimum hoeveelheid afval die aangeboden kan worden?

Via Inleverpunten voor bedrijven – Wecycle voor bedrijven zijn alle inleverpunten voor zakelijke zonnepanelen snel te vinden. De minimum hoeveelheid verschilt per inzamelpunt maar in de regel moet er worden aangeleverd op een pallet met 20 stuks.

Installateurs kunnen daar bovenop hun zonnepanelen afval gratis op laten halen. Ze hoeven zich hiervoor alleen maar bij Stichting OPEN te laten registreren. Deze ophaalservice van Stichting OPEN geldt ook voor grotere zonneprojecten. Als er voldoende afval op 1 locatie is komt OPEN dit halen, vanaf 1 pallet met 20 afgedankte zonnepanelen.  In geval van incidenteel afval, twijfel of vragen, neem contact op met Stichting OPEN.

Niet iedere installateur is lid van een branche vereniging. Hoe wordt geborgd dat alle  installateurs meedoen?

De afvalbeheerbijdrage wordt voor alle partijen op dezelfde manier bepaald en verrekend, ongeacht of installatiebedrijven wel of niet lid zijn van een branchevereniging. De afvalbeheerbijdrage bedraagt 4 cent per kilogram en geldt voor alle producenten en importeurs die zonnepanelen op de Nederlandse markt zetten.

Hoe wordt een gelijk speelveld geborgd?

Op verzoek van de achterban (Holland Solar/ ZRN) ondersteunt Stichting OPEN het vriendelijke verzoek om de afvalbeheerbijdrage zichtbaar te tonen op de factuur. Het zichtbaar maken van de afvalbeheerbijdrage heeft als doel het gelijk speelveld te borgen en freeriding tegen te gaan. Met de zichtbaarheid van de bijdrage weten namelijk alle partijen in de keten dat er voor zonnepanelen afgedragen is, en wat de landelijk vastgestelde hoogte hiervoor is. Nieuwe spelers worden zo automatisch op de hoogte gebracht. Bovendien is hiermee fraude makkelijker te bestrijden. Los van de zichtbare bijdrage heeft OPEN nog meer acties lopen om het gelijke speelveld te borgen. Hier kunt u daar meer over lezen.

Recycling

Worden zonnepanelen gerecycled?

Ja. Kabels en frame worden apart verwijderd, waarbij koper (kabel) en aluminium (frame) wordt teruggewonnen. De rest van het paneel wordt momenteel gebruikt als secundaire grondstof in de procesindustrie en hierna nog een keer hergebruikt als funderingsmateriaal. Op deze manier wordt 93% van het paneelgewicht op een nuttige manier toegepast (zie deze link voor de onderliggende rapportage).

Waar worden ze gerecycled?

Momenteel worden de panelen in België gerecycled, waar ook Belgische en Franse panelen verwerkt worden. Het geringe volume aan afgedankte zonnepanelen zorgt ervoor dat er te weinig panelen beschikbaar voor een hoogwaardige verwerking. Dit gaat binnen enkele jaren veranderen.

Hoe wordt de afvalbeheerbijdrage bepaald?

De bijdrage wordt na afstemming met de branche vertegenwoordigd door Holland Solar vastgesteld door Stichting OPEN. Hierbij heeft het tarief twee componenten. De eerste component betreft alle kosten die nodig zijn om het afval van het lopende jaar goed te recyclen. Deze kosten worden verdeeld over alle zonnepanelen die in dat jaar verkocht worden. De tweede component betreft de voorziening voor de toekomstige verwerking van zonnepanelen. De voorziening is bedoeld om tariefschokken te voorkomen en geld te reserveren voor de toekomstige verwerking en de opbouw van een passende infrastructuur.  Op dit moment is er namelijk nog een relatief kleine hoeveelheid afval, maar dit zal in de toekomst exponentieel gaan stijgen. Als we niets doen zal dit als gevolg hebben dat het tarief instabiel wordt en grote schokken gaan ontstaan. Met de voorziening voorkomen we dit.

Meer weten?

Onze Roadmap:

Roadmap circulaire fotovoltaïsche industrie – Circulaire Kennis

TNO rapport (een van de stappen uit de Roadmap):

Kosten en opbrengsten bij recycling van zonnepanelen – Circulaire Kennis