Word Wecycle-inleverpunt voor bedrijven

Als deelnemer van de Stimuleringsregeling kun je officieel Wecycle-inleverpunt voor bedrijven worden. Onder de naam Wecycle worden campagnes gevoerd. Meld […]

Duurzaamheid

Wij zorgen voor een duurzame en milieubewuste verwerking van ingezamelde afgedankte elektrische apparaten. Na de inzameling vindt sortering van de […]

Laat je inspireren

HKS Metals is een belangrijke partner van Wecycle en één van de grootste verwerkers van e-waste in ons land. De onderneming […]

Word ontvanger van de Stimuleringsregeling

Als CENELEC-verwerker kun je ontvanger worden van de Stimuleringsregeling. Je wordt officieel ontvangstlocatie voor metaalrecyclers, die door Stichting OPEN een […]

Ik wil meer weten

Neem contact op

 • Exporteer je elektrische apparaten voor hergebruik in het buitenland?

  Als exporteur van elektrische apparaten die kunnen worden hergebruikt in het buitenland, ben je volgens de Nederlandse wet- en regelgeving verplicht om te rapporteren aan het Nationaal (W)EEE Register. Later dit jaar kan dit ook via Stichting OPEN, zodat we je hierbij beter kunnen helpen. Ook keren we hier achteraf een administratieve vergoeding van €5 per ton voor uit. Jij helpt ons namelijk door inzicht te geven in de hoeveelheden die niet meer in Nederland beschikbaar zijn voor inzameling!

 • Exporteer je elektrisch afval voor verwerking in het buitenland?

  Als je elektrisch afval voor verwerking naar het buitenland exporteert ben je volgens Nederlandse wet- en regelgeving de kennisgever (de partij die de exportvergunning aanvraagt) en/of de producent (de partij waarbij het afval ontstaan is/de fysieke houder van het afval). Als kennisgever of producent ben je de laatste partij die in Nederland verantwoordelijkheid draagt over het afval en daarbij horen de volgende verplichtingen:

  1. Je zorgt ervoor dat het afval in het buitenland op een passende en hoogwaardige manier verwerkt wordt, in overeenstemming met het Nederlandse landelijke afvalbeheerplan.
  2. Je rapporteert de hoeveelheden elektrisch afval die je exporteert jaarlijks aan het Nationaal (W)EEE Register.

  Als je daarnaast maandelijks rapporteert aan Stichting OPEN, kunnen wij je hierbij helpen en keren we ook nog eens een administratieve vergoeding van €5 per ton uit. Jij helpt ons namelijk door eerder inzicht te geven in de hoeveelheden die in het buitenland worden verwerkt!

 • Wat is CENELEC?

  CENELEC is een NEN-norm, een Europese standaard voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (e-waste). Deze is als verplichting is opgenomen in de Nederlandse wet- en regelgeving voor e-waste. De CENELEC-standaarden komen voort uit de WEEELABEX-standaarden. Er zijn verschillende type standaarden voor verwerkingshandelingen, waarmee passende verwerking van e-waste gegarandeerd kan worden. Zo wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen het handmatig verwijderen van gevaarlijke stoffen (depollutie) en het mechanisch shredderen van e-waste.  Een CENELEC-certificering wordt altijd afgegeven voor een apparaat soort apparaat, zoals groothuishoudelijke apparaten, kleine apparaten, koel/vries, schermen, tv’s, lampen en zonnepanelen. Om in aanmerking te komen voor CENELEC-certificering moet worden voldaan aan diverse eisen die worden gecontroleerd door een onafhankelijke auditor. Bij het goed doorstaan van de audit geeft de WEEELABEX-organisatie het CENELEC-certificaat uit.

  Heb je vragen over WEEELABEX / CENELEC? Bel of mail gerust naar Eva Gobits van Stichting OPEN.

 • Waarom is de Stimuleringsregeling voor metaalrecyclers er?

  Veel afgedankte elektrische apparaten (e-waste) worden nog niet-gecertificeerd en ongeregistreerd verwerkt. Gecertificeerde en hoogwaardige verwerking is van belang voor een duurzame en circulaire samenleving en het behalen van de landelijke inzameldoelstellingen voor e-waste, die nu niet worden behaald. In Nederland is wettelijk bepaald dat e-waste door CENELEC-gecertificeerde verwerkers moet worden verwerkt.  

  Veel e-waste komt door bedrijfsmatige ontdoeners terecht bij metaalrecyclers. Hun medewerking is daarom cruciaal. Om gescheiden inzameling van e-waste en aanbod daarvan aan gecertificeerde verwerkers te stimuleren, is de Stimuleringsregeling e-waste in het leven geroepen.  

  Door deelname aan deze regeling: 

  • Dragen metaalrecyclers actief bij aan het behalen van de landelijke inzameldoelstelling
  • Wordt het risico op afvalbranden door lithium-ion batterijen verlaagd 
  • Kunnen metaalrecyclers een vergoeding van €125 per ton, of zelfs meer, ontvangen bovenop de materiaalwaarde die zij zelf onderhandelen met de verwerker 
  • Wordt de emissie van gevaarlijke stoffen voorkomen 
  • Wordt circulariteit en hoogwaardige recycling gestimuleerd 
  • Voldoen metaalrecyclers aan de wet- en regelgeving  
  • Kunnen metaalrecyclers zich profileren als officieel Wecycle-inleverpunt voor bedrijven 
 • Hoe ontvangen metaalrecyclers een vergoeding vanuit de Stimuleringseregeling?

  Op basis van rapportages van de deelnemende verwerkers, keert Stichting OPEN de vergoedingen uit aan de metaalrecyclers. Verwerkers moeten uiterlijk de 10e van de volgende maand aan Stichting OPEN rapporteren, waarna wij een factuurvoorstel kunnen sturen. Als de metaalrecycler akkoord is, sturen ze een factuur en wordt de vergoeding automatisch overgemaakt op de bankrekening. 

  Men ontvangt het factuurvoorstel van Afvalbeheerstructuur AEEA B.V., een 100% dochterorganisatie van Stichting open die de contractering en facturering voor haar rekening neemt. 

  Wij doen ons best om het rapportage- en facturatieproces zo snel mogelijk af te ronden, maar zijn hiervoor afhankelijk van tijdige en volledige rapportages van verwerkers.  

 • Hoe werkt de Stimuleringsregeling en hoe hoog is de vergoeding?

  Metaalrecyclers houden het e-waste (de afgedankte elektrische apparaten) apart, zo veel mogelijk onbeschadigd en compleet en bieden dit gescheiden aan een CENELEC-gecertificeerde verwerker aan. Hiervoor ontvangen zij van Stichting OPEN: 

  • €125 bovenop de materiaalwaarde voor grote, kleine en ICT apparaten 
  • €150 bovenop de materiaalwaarde voor armaturen 
  • €200 bovenop de materiaalwaarde voor Cv-ketels en boilers 

  CENELEC-verwerkers controleren het aangeboden e-waste, onderhandelen met de metaalrecyclers over de materiaalwaarde en betalen dit rechtstreeks aan de metaalrecyclers. Zij rapporteren aan Stichting OPEN over de hoeveelheid e-waste die zij van de metaalrecycler hebben ontvangen. De onderhandelde materiaalwaarde blijft tussen beide, daar krijg Stichting OPEN geen inzicht in. 

  Stichting OPEN sluit overeenkomsten met metaalrecyclers en CENELEC-verwerkers, ontvangt en controleert de rapportages en betaalt op basis daarvan de extra vergoeding uit aan metaalrecyclers. Ook biedt zij metaalrecyclers een gratis ophaalservice voor apparaten met een negatieve materiaalwaarde waar normaliter voor moet worden betaald om gecertificeerd te verwerken (koel- en vriesapparatuur, beeldbuizen, flatpanels, lampen en zonnepanelen). Daarnaast vermeldt Stichting OPEN de metaalrecyclers, na verkregen toestemming van de metaalrecycler, als officieel Wecycle-inleverpunt voor bedrijven. 

 • Mag de afgegeven apparatuur beschadigd zijn?

  Veel metaalrecyclers ontvangen apparaten die al beschadigd zijn of waar componenten missen. Het is van belang om apparaten zo compleet en onbeschadigd mogelijk te houden en in ieder geval niet verder te beschadigen, demonteren, vermengen of stekkers eraf te knippen. Het gaat er vooral om dat essentiële componenten niet uit het apparaat zijn verwijderd en depollutie van gevaarlijke stoffen nog mogelijk blijft.  

  Wij hebben afspraken met deelnemende verwerkers dit ‘onvrijwillig verkregen’ beschadigde en/of incomplete apparaten te ontvangen en conform CENELEC te verwerken en zijn hierover in gesprek met handhavingsdiensten. Het is van belang om aanbieders te stimuleren de apparaten beter aan te leveren. 

 • Voor welke apparatuur geldt de Stimuleringsvergoeding?

  Het is van belang dat álle e-waste gescheiden wordt ingezameld.  

  De vergoeding geldt voor apparaten die een positieve materiaalwaarde vertegenwoordigen. Die kunnen metaalrecyclers zelf onderhandelen met gecertificeerde verwerkers. Daar bovenop ontvangen zij van Stichting OPEN de Stimuleringsvergoeding. Dit geldt voor: 

  • Grote apparaten (AEEA categorie 4) 
  • Kleine apparaten (AEEA categorie 5) 
  • ICT apparaten (AEEA categorie 6) 

  Zie hier het overzicht met apparatuur cat 4 en 5 en ict voor metaalrecyclers 2023 die onder de regeling valt.

  Er wordt een hogere vergoeding uitgekeerd voor armaturen, Cv-ketels en boilers, die onderdeel zijn van categorie 4 en 5.  

  Voor apparaten die een negatieve materiaalwaarde vertegenwoordigen, waar normaliter voor moet worden bijbetaald voor gecertificeerde verwerking, biedt Stichting OPEN een gratis ophaalservice. Voor deze apparaten wordt geen vergoeding uitgekeerd. Dit geldt voor: 

  • Koel- en vriesapparatuur (AEEA categorie 1) 
  • Schermen (AEEA categorie 2) 
  • Lampen (AEEA categorie 3) 
  • Zonnepanelen (onderdeel van AEEA categorie 4) 
 • Wat is de (status van de) afgifteplicht?

  Met een afgifteplicht wordt de juiste afhandeling van e-waste gegarandeerd. Inzamelpartijen en handelaren, die e-waste ontvangen van consumenten of bedrijven, worden verplicht het ter verwerking af te geven aan gespecialiseerde elektronicarecyclers met een CENELEC-certificaat. De afgifteplicht zorgt er voor dat elektrische apparaten die niet meer gerepareerd kunnen worden, door een gecertificeerde verwerker hoogwaardig worden gerecycled. De omgevingswet is uitgesteld en de afgifteplicht is als gevolg daarvan ook uitgesteld. Zodra we hierover meer informatie hebben, delen we dit.

 • Is er een relatie tussen de regeling en het toenemende aantal branden door lithium-ion batterijen?

  Steeds meer elektrische apparaten bevatten lithium-ion batterijen en het is daarom belangrijk om deze apparaten uit de andere schrootstromen te houden, vanwege het brandgevaar dat hierbij ontstaat. Hoe sneller deze apparaten apart worden gehouden en niet beschadigd raken, des te lager is het risico op brand.

 • Met welke verwerkers werkt Stichting OPEN samen?

  Stichting OPEN werkt alleen met CENELEC gecertificeerde partijen. Dit betreft momenteel de volgende partijen die mechanische verwerkingsactiviteiten voor Stichting OPEN in Nederland uitvoeren:

  Statice, Mirec, Coolrec, Huiskes Metaal, HKS Metals, Riwald Recycling

  In Duitsland
  Remondis, Stena, Enviprotect

  en in België
  Indaver, Recydel en BNE.

  Daarnaast werkt Stichting OPEN met een groot aantal partijen die handmatige demontage verzorgen en hiervoor CENELEC gecertificeerd zijn.

 • Ik ben een verwerker, kan ik samenwerken?

  Ja, als je een verwerker bent die aan alle wettelijke eisen voldoet. E-waste mag in Nederland alleen verwerkt worden door CENELEC gecertificeerde bedrijven. Deze certificering betekent dat je aantoonbaar werkt volgens de uniforme regels voor inzameling, transport, verwerking en opslag van afgedankte elektrische apparaten. Dit geeft ook de verplichting om nauwkeurig te registeren en te rapporteren hoeveel e-waste binnenkomt en wordt verwerkt. En geeft de verplichting om aan te tonen waar materialen heengaan en welk recyclingresultaat je behaald (materiaalrecycling en nuttige toepassing). Je bent als verwerker wettelijk verantwoordelijk om dit aan te kunnen tonen.

  Wij zijn altijd geïnteresseerd met nieuwe partners in gesprek te komen voor de verwerking van ingezamelde materialen. Neem hiervoor gerust contact op via info@stichting-open.org

 • Wat is het Nationaal (W)EEE Register en moet ik me daar aanmelden?

  Het Nationaal (W)EEE Register (NWR) is aan aangewezen door de overheid om de taken in te richten die voortkomen uit de registratie- en rapportageplicht in de Regeling AEEA (WEEE-Richtlijn). Bij het NWR registeren en rapporteren:

  – Stichting OPEN namens producenten en importeurs van EEA

  – Exporteurs voor hergebruik van EEA

  – Verwerkers en exporteurs voor verwerking van AEEA

  Het register wordt gefinancierd door de producenten en importeurs. Het Register rapporteert jaarlijks voor 1 juli aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het vorige kalenderjaar, over ten minste:

  – de totale hoeveelheid in Nederland in de handel gebrachte hoeveelheid EEA

  – de totale hoeveelheid verwerkte AEEA

  – de resultaten met betrekking tot het behalen van de inzameldoelstelling en streefcijfers voor recycling en nuttige toepassing

  Verwerkers zijn verplicht om zich te registreren in het NWR en jaarlijks voor de wettelijke deadline aan het NWR te rapporteren. Stichting OPEN ondersteunt verwerkers bij het opstellen van deze rapportage.