Veelgestelde vragen

Neem contact op

 • Waarom deze Stimuleringsregeling?

  Het is in het belang van een duurzame en circulaire samenleving dat afgedankte elektrische- en elektronische apparatuur (ook wel e-waste) na gebruik op de juiste manier wordt verwerkt. Producenten hebben de wettelijke plicht om 65% van de op de markt gebrachte apparatuur in te zamelen en te verwerken. Dit doel kan alleen worden bereikt als metaalrecyclers de ingezamelde e-waste afgeven voor verwerking aan elektronicaverwerkers met een CENELEC-certificaat (hierna: verwerker). De medewerking van metaalrecyclers is dus cruciaal en daarom is deze Stimuleringsregeling e-waste in het leven geroepen. Hiermee worden inzamelaars financieel beloond voor elke ton e-waste die op de juiste manier wordt geleverd aan een verwerker.

 • Waar vind ik meer informatie?

  Heb je na het lezen van de Vragen en Antwoorden op deze site nog vragen, neem dan contact op met Marijn van der Maesen die namens de Stichting OPEN en in overleg met de MRF de communicatie over de regeling verzorgt. Haar telefoonnummer: 06 509 601 26.

  U kunt Marijn en het team van Stichting OPEN (Sacha de Haas en René Eijsbouts) per mail benaderen via: info@stichting-open.org. En andere nuttige contacten zijn: het MRF-secretariaat mail@mrf.nl en Dirk Huiskes (MRF-bestuurder, dossierhouder AEEA, d.huiskes@huiskesmetaalrecycling.nl, 06 215 401 31).

  Foto: Marijn van der Maesen

 • Wanneer loopt de regeling af?

  De regeling gaat 1 januari 2022 van start voor geheel 2022. Eind 2022 wordt de regeling geëvalueerd en ongetwijfeld leidt dit tot verbeteringen van de Stimuleringsregeling.

 • Waar meld ik mij aan?

  U ontvangt binnenkort een e-mail van Stichting OPEN met daarbij de vraag om een aantal bedrijfsgegevens naar Stichting OPEN te sturen, zodat zij voor u de registratie in orde kunnen maken. Daarna ontvangt u een tweede e-mail met een link naar het portaal MyOPEN. Daar kunt u in een paar eenvoudige stappen het contract voor deze regeling inzien en ondertekenen. Daarna kunt u e-waste leveren aan de deelnemende verwerkers. U ontvangt maandelijks een factuurvoorstel van Stichting OPEN. Indien akkoord, stuurt u een factuur aan Stichting OPEN en wordt de vergoeding automatisch overgemaakt op uw bankrekening.

 • Mag de afgegeven apparatuur een beetje beschadigd zijn?

  Een deukje is geen probleem. Waar het vooral om gaat is dat de essentiële componenten niet uit het apparaat zijn verwijderd en depollutie van gevaarlijke stoffen mogelijk is. Dit is niet mogelijk als apparaten geplet en/of gecrushed zijn.

 • Hoe werkt de regeling in de praktijk?

  De Basis

  • Metaalrecyclers kunnen meedoen als ze volgens de vergunning e-waste mogen inzamelen en als ze voldoen aan de eisen van het AEEA hoofdstuk van het MRF Keurmerk.
  • Die bedrijven kunnen zich aanmelden bij Stichting OPEN.
  • Die bedrijven tekenen een contract met Stichting OPEN.

  Afgifte en betalingen

  • De inzamelende metaalrecyclers houden de e-waste gescheiden en zij geven het materiaal af aan de verwerker met een CENELEC-certificaat type 2 naar keuze. Zie het overzicht deelnemende verwerkers aan de Stimuleringsregeling.
  • Het gaat bij deze regeling om grote apparatuur (groter dan 50 cm zoals een wasmachine, vaatwasser, droger, cv-ketel, grote ventilator en boiler) en kleine apparatuur (gelijk aan of kleiner dan 50 cm zoals een stofzuiger, magnetron, haardroger, koffiezetapparaat en waterkoker). Let op: koel/vries, zonnepanelen, televisies, lampen en ICT-apparatuur vallen buiten de regeling. Zie het overzicht apparatuur die onder de regeling valt. 
  • De verwerker betaalt de metaalwaarde uit aan de afgevende metaalrecycler. De hoogte van de metaalwaarde wordt uit onderhandeld door de verwerker en de metaalrecycler.
  • De verwerker stuurt maandelijks een overzicht van geleverde e-waste en namen en SP-nummers van de inzamelaars naar Stichting OPEN. Stichting OPEN betaalt 125 euro per ton aan de metaalrecycler die het materiaal heeft afgegeven.
 • Is er een relatie tussen de regeling en het toenemende aantal branden door lithium-ion batterijen?

  Een juiste inname, scheiding en transport van e-waste beperkt de kans op afvalbranden. Immers: steeds meer elektrische apparaten bevatten lithium-ion batterijen en het is daarom belangrijk om deze apparaten niet in het schroot te laten zitten vanwege het brandgevaar dat hierbij ontstaat. Hoe sneller deze apparaten apart worden gehouden en hoe minder beschadigd deze worden, des te lager is het risico op afvalbranden.

 • Waarom is de regeling van belang voor de MRF en MRF-leden?

  De regeling is opgesteld door Stichting OPEN en de MRF. De MRF vindt het belangrijk dat de leden een goede bijdrage leveren aan het bereiken van de inzameldoelstelling van 65%. Door hieraan bij te dragen laat de MRF zien dat het een maatschappelijk verantwoordelijke ketenpartner is en dat de positie van de MRF-bedrijven in de keten wordt geborgd. Voor MRF-leden betekent deelname bovendien dat ze van Stichting OPEN een additionele financiële vergoeding van 125 euro per ton ontvangen voor inname, opslag, transport en gescheiden afgifte en daarnaast natuurlijk ook een bedrag dat de deelnemende verwerker betaalt voor de metaalwaarde. Bovendien wordt het deelnemende MRF-bedrijf een formeel inzamelpunt van de Stichting OPEN. Op verzoek kan Stichting OPEN handelaren en andere bedrijven doorverwijzen naar een MRF-bedrijf om afgedankte apparaten in te leveren.

 • Voor wie geldt de regeling?

  Metaalrecyclers die e-waste volgens de vergunning mogen inzamelen en die lid zijn van de MRF komen in aanmerking voor de regeling. Bedrijven die geen lid zijn van de MRF moeten aantoonbaar voldoen aan de eisen die zijn geformuleerd in het MRF-Keurmerk.

 • Wanneer gaat de nieuwe regeling van kracht?

  De regeling gaat in op 1 januari 2022. Op dit moment loopt er een pilot.