We zijn erg trots dat 88 metaalrecyclers vertrouwen op Stichting OPEN!

Word Wecycle-inleverpunt voor bedrijven

Als deelnemer van de Stimuleringsregeling kun je officieel Wecycle-inleverpunt voor bedrijven worden. Onder de naam Wecycle worden campagnes gevoerd. Meld […]

Maak gebruik van onze gratis ophaalservice!

Apparaten met een negatieve materiaalwaarde (bijv. koelkasten, beeldbuizen, flatpanels, lampen en zonnepanelen) komen wij gratis ophalen, zodat je hier niet […]

Lever e-waste aan deelnemende CENELEC-verwerkers

Om de vergoeding bovenop de materiaalwaarde te ontvangen moeten deelnemers aan de Stimuleringsregeling e-waste gescheiden, zo veel mogelijk onbeschadigd en […]

Check of je kunt deelnemen

Voor deelname aan de Stimuleringsregeling gelden toetredingsgrondslagen. Check hier of je daaraan voldoet. 

Veelgestelde vragen

Neem contact op

 • Exporteer je elektrische apparaten voor hergebruik in het buitenland?

  Als exporteur van elektrische apparaten die kunnen worden hergebruikt in het buitenland, ben je volgens de Nederlandse wet- en regelgeving verplicht om te rapporteren aan het Nationaal (W)EEE Register. Later dit jaar kan dit ook via Stichting OPEN, zodat we je hierbij beter kunnen helpen. Ook keren we hier achteraf een administratieve vergoeding van €5 per ton voor uit. Jij helpt ons namelijk door inzicht te geven in de hoeveelheden die niet meer in Nederland beschikbaar zijn voor inzameling!

 • Exporteer je elektrisch afval voor verwerking in het buitenland?

  Als je elektrisch afval voor verwerking naar het buitenland exporteert ben je volgens Nederlandse wet- en regelgeving de kennisgever (de partij die de exportvergunning aanvraagt) en/of de producent (de partij waarbij het afval ontstaan is/de fysieke houder van het afval). Als kennisgever of producent ben je de laatste partij die in Nederland verantwoordelijkheid draagt over het afval en daarbij horen de volgende verplichtingen:

  1. Je zorgt ervoor dat het afval in het buitenland op een passende en hoogwaardige manier verwerkt wordt, in overeenstemming met het Nederlandse landelijke afvalbeheerplan.
  2. Je rapporteert de hoeveelheden elektrisch afval die je exporteert jaarlijks aan het Nationaal (W)EEE Register.

  Als je daarnaast maandelijks rapporteert aan Stichting OPEN, kunnen wij je hierbij helpen en keren we ook nog eens een administratieve vergoeding van €5 per ton uit. Jij helpt ons namelijk door eerder inzicht te geven in de hoeveelheden die in het buitenland worden verwerkt!

 • Wat is CENELEC?

  CENELEC is een NEN-norm, een Europese standaard voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (e-waste). Deze is als verplichting is opgenomen in de Nederlandse wet- en regelgeving voor e-waste. De CENELEC-standaarden komen voort uit de WEEELABEX-standaarden. Er zijn verschillende type standaarden voor verwerkingshandelingen, waarmee passende verwerking van e-waste gegarandeerd kan worden. Zo wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen het handmatig verwijderen van gevaarlijke stoffen (depollutie) en het mechanisch shredderen van e-waste.  Een CENELEC-certificering wordt altijd afgegeven voor een apparaat soort apparaat, zoals groothuishoudelijke apparaten, kleine apparaten, koel/vries, schermen, tv’s, lampen en zonnepanelen. Om in aanmerking te komen voor CENELEC-certificering moet worden voldaan aan diverse eisen die worden gecontroleerd door een onafhankelijke auditor. Bij het goed doorstaan van de audit geeft de WEEELABEX-organisatie het CENELEC-certificaat uit.

  Heb je vragen over WEEELABEX / CENELEC? Bel of mail gerust naar Eva Gobits van Stichting OPEN.

 • Waarom is de Stimuleringsregeling voor metaalrecyclers er?

  Veel afgedankte elektrische apparaten (e-waste) worden nog niet-gecertificeerd en ongeregistreerd verwerkt. Gecertificeerde en hoogwaardige verwerking is van belang voor een duurzame en circulaire samenleving en het behalen van de landelijke inzameldoelstellingen voor e-waste, die nu niet worden behaald. In Nederland is wettelijk bepaald dat e-waste door CENELEC-gecertificeerde verwerkers moet worden verwerkt.  

  Veel e-waste komt door bedrijfsmatige ontdoeners terecht bij metaalrecyclers. Hun medewerking is daarom cruciaal. Om gescheiden inzameling van e-waste en aanbod daarvan aan gecertificeerde verwerkers te stimuleren, is de Stimuleringsregeling e-waste in het leven geroepen.  

  Door deelname aan deze regeling: 

  • Dragen metaalrecyclers actief bij aan het behalen van de landelijke inzameldoelstelling
  • Wordt het risico op afvalbranden door lithium-ion batterijen verlaagd 
  • Kunnen metaalrecyclers een vergoeding van €125 per ton, of zelfs meer, ontvangen bovenop de materiaalwaarde die zij zelf onderhandelen met de verwerker 
  • Wordt de emissie van gevaarlijke stoffen voorkomen 
  • Wordt circulariteit en hoogwaardige recycling gestimuleerd 
  • Voldoen metaalrecyclers aan de wet- en regelgeving  
  • Kunnen metaalrecyclers zich profileren als officieel Wecycle-inleverpunt voor bedrijven 
 • Hoe ontvangen metaalrecyclers een vergoeding vanuit de Stimuleringseregeling?

  Op basis van rapportages van de deelnemende verwerkers, keert Stichting OPEN de vergoedingen uit aan de metaalrecyclers. Verwerkers moeten uiterlijk de 10e van de volgende maand aan Stichting OPEN rapporteren, waarna wij een factuurvoorstel kunnen sturen. Als de metaalrecycler akkoord is, sturen ze een factuur en wordt de vergoeding automatisch overgemaakt op de bankrekening. 

  Men ontvangt het factuurvoorstel van Afvalbeheerstructuur AEEA B.V., een 100% dochterorganisatie van Stichting open die de contractering en facturering voor haar rekening neemt. 

  Wij doen ons best om het rapportage- en facturatieproces zo snel mogelijk af te ronden, maar zijn hiervoor afhankelijk van tijdige en volledige rapportages van verwerkers.  

 • Hoe werkt de Stimuleringsregeling en hoe hoog is de vergoeding?

  Metaalrecyclers houden het e-waste (de afgedankte elektrische apparaten) apart, zo veel mogelijk onbeschadigd en compleet en bieden dit gescheiden aan een CENELEC-gecertificeerde verwerker aan. Hiervoor ontvangen zij van Stichting OPEN: 

  • €125 bovenop de materiaalwaarde voor grote, kleine en ICT apparaten 
  • €150 bovenop de materiaalwaarde voor armaturen 
  • €200 bovenop de materiaalwaarde voor Cv-ketels en boilers 

  CENELEC-verwerkers controleren het aangeboden e-waste, onderhandelen met de metaalrecyclers over de materiaalwaarde en betalen dit rechtstreeks aan de metaalrecyclers. Zij rapporteren aan Stichting OPEN over de hoeveelheid e-waste die zij van de metaalrecycler hebben ontvangen. De onderhandelde materiaalwaarde blijft tussen beide, daar krijg Stichting OPEN geen inzicht in. 

  Stichting OPEN sluit overeenkomsten met metaalrecyclers en CENELEC-verwerkers, ontvangt en controleert de rapportages en betaalt op basis daarvan de extra vergoeding uit aan metaalrecyclers. Ook biedt zij metaalrecyclers een gratis ophaalservice voor apparaten met een negatieve materiaalwaarde waar normaliter voor moet worden betaald om gecertificeerd te verwerken (koel- en vriesapparatuur, beeldbuizen, flatpanels, lampen en zonnepanelen). Daarnaast vermeldt Stichting OPEN de metaalrecyclers, na verkregen toestemming van de metaalrecycler, als officieel Wecycle-inleverpunt voor bedrijven. 

 • Mag de afgegeven apparatuur beschadigd zijn?

  Veel metaalrecyclers ontvangen apparaten die al beschadigd zijn of waar componenten missen. Het is van belang om apparaten zo compleet en onbeschadigd mogelijk te houden en in ieder geval niet verder te beschadigen, demonteren, vermengen of stekkers eraf te knippen. Het gaat er vooral om dat essentiële componenten niet uit het apparaat zijn verwijderd en depollutie van gevaarlijke stoffen nog mogelijk blijft.  

  Wij hebben afspraken met deelnemende verwerkers dit ‘onvrijwillig verkregen’ beschadigde en/of incomplete apparaten te ontvangen en conform CENELEC te verwerken en zijn hierover in gesprek met handhavingsdiensten. Het is van belang om aanbieders te stimuleren de apparaten beter aan te leveren. 

 • Waaraan moet ik voldoen om deel te nemen aan de Stimuleringsregeling?

  Om deel te kunnen nemen aan de Stimuleringsregeling gelden er toetredingsgrondslagen. 

  Ben je in het bezit van een van de volgende grondslagen, dan kom je in aanmerking voor deelname: 

  • CENELEC type I certificaat 
  • MRF Keurmerk incl. AEEA module 
  • Categorie 28.4 van de bijlage I onder C van het Besluit omgevingsrecht* 

  * Hiervoor gelden aanvullende eisen, die je kan terugvinden in de toetredingsgrondslagen. Mocht je hierover twijfelen, neem dan contact op met een van onze accountmanagers of via stimuleringsregeling@stichting-open.org 

  Metaalrecyclers die niet zijn vergund om e-waste in te nemen, maar dit toch soms tussen aangeleverd schroot aantreffen, kunnen indirect deelnemen aan de regeling door afspraken te maken met de deelnemende CENELEC-verwerkers. Sommigen verrekenen dit namelijk in hun marktwaarde. Hier kan je rechtstreeks naar informeren bij de deelnemende verwerkers. 

 • Voor welke apparatuur geldt de Stimuleringsvergoeding?

  Het is van belang dat álle e-waste gescheiden wordt ingezameld.  

  De vergoeding geldt voor apparaten die een positieve materiaalwaarde vertegenwoordigen. Die kunnen metaalrecyclers zelf onderhandelen met gecertificeerde verwerkers. Daar bovenop ontvangen zij van Stichting OPEN de Stimuleringsvergoeding. Dit geldt voor: 

  • Grote apparaten (AEEA categorie 4) 
  • Kleine apparaten (AEEA categorie 5) 
  • ICT apparaten (AEEA categorie 6) 

  Zie hier het overzicht met apparatuur cat 4 en 5 en ict voor metaalrecyclers 2023 die onder de regeling valt.

  Er wordt een hogere vergoeding uitgekeerd voor armaturen, Cv-ketels en boilers, die onderdeel zijn van categorie 4 en 5.  

  Voor apparaten die een negatieve materiaalwaarde vertegenwoordigen, waar normaliter voor moet worden bijbetaald voor gecertificeerde verwerking, biedt Stichting OPEN een gratis ophaalservice. Voor deze apparaten wordt geen vergoeding uitgekeerd. Dit geldt voor: 

  • Koel- en vriesapparatuur (AEEA categorie 1) 
  • Schermen (AEEA categorie 2) 
  • Lampen (AEEA categorie 3) 
  • Zonnepanelen (onderdeel van AEEA categorie 4) 
 • Hoe kan ik mij aanmelden voor de Stimuleringsregeling?

  Onze accountmanagers gaan graag in gesprek over de mogelijkheden, omdat deze vaak per metaalrecycler verschillen. Je kunt contact opnemen met: 

  • Raymond Onink 06-83334060 
  • Esther Musch 06-20659842 
  • Wilfred Hermens 06-27236803 

  Of mail naar stimuleringsregeling@stichting-open.org.     

 • Wat is de (status van de) afgifteplicht?

  Met een afgifteplicht wordt de juiste afhandeling van e-waste gegarandeerd. Inzamelpartijen en handelaren, die e-waste ontvangen van consumenten of bedrijven, worden verplicht het ter verwerking af te geven aan gespecialiseerde elektronicarecyclers met een CENELEC-certificaat. De afgifteplicht zorgt er voor dat elektrische apparaten die niet meer gerepareerd kunnen worden, door een gecertificeerde verwerker hoogwaardig worden gerecycled. De omgevingswet is uitgesteld en de afgifteplicht is als gevolg daarvan ook uitgesteld. Zodra we hierover meer informatie hebben, delen we dit.

 • Bij welke verwerkers met een CENELEC-certificaat type I of II kan ik e-waste inleveren?

  Ben je een inzamelende metaalrecycler en houd je de e-waste gescheiden om dit materiaal af te geven aan een verwerker met een CENELEC-certificaat type I of II naar keuze? Bekijk dan hier de deelnemende verwerkers met CENELEC certificaat:

  De volgende verwerkers doen mee aan de stimuleringsregeling:

  A&M Recycling Groep, Rotterdam
  Coolrec, Dordrecht
  Cosis Resaikelfabriek, Groningen
  Van Gerrevink, Apeldoorn
  HKS Metals, Zwartsluis,  Nijmegen en Amsterdam
  Huiskes Metaal- en Elektronica Recycling, Waalwijk
  Jacomij Electronics Recycling, Wijk bij Duurstede
  Van Leeuwen Recycling Groep, Rotterdam
  Mirec, Eindhoven
  Van Pelt Recycling, Ridderkerk
  Riwald, Almelo

  Andere verwerkers met een CENELEC type I of II certificaat kunnen ook deelnemen. Deze lijst breidt dan uit.

  Deelnemende verwerkers staan op alfabetische volgorde weergegeven.

 • Wat is e-waste?

  Er worden meerdere termen gebruikt voor e-waste. Officieel gaat het om alle afgedankte elektrische en elektronische apparaten, afgekort AEEA. Daarnaast spreken we ook weleens over elektrisch of elektronisch afval.  

  Eigenlijk is alles wat werkt(e) op stroom een elektrisch apparaat. Als het wordt afgedankt is het e-waste. Het gaat dus om alles met een stekker, (plek voor) een batterij of accu of een geïntegreerde accu. Steeds meer producten zijn elektrisch en ook alles wat ooit herkenbaar een elektrisch apparaat is geweest, telt als e-waste. 

  Dus ook: Cv-ketels, boilers, luchtbehandelingskasten, ventilatoren, armaturen, automaten, verstelbare bedden, elektrische rolluiken, … ga zo maar door. Ook kabels met een in- en uitgang tellen als e-waste! 

  Veel e-waste wordt nog aangetroffen in het ijzer en raffineer. Om hoogwaardige recycling te kunnen garanderen, afvalbranden te voorkomen en bij te dragen aan de inzameldoelstelling, is het van belang dat deze apparaten worden gescheiden. 

 • Is er een relatie tussen de regeling en het toenemende aantal branden door lithium-ion batterijen?

  Steeds meer elektrische apparaten bevatten lithium-ion batterijen en het is daarom belangrijk om deze apparaten uit de andere schrootstromen te houden, vanwege het brandgevaar dat hierbij ontstaat. Hoe sneller deze apparaten apart worden gehouden en niet beschadigd raken, des te lager is het risico op brand.

 • Waar vind ik meer informatie?

  Heb je na het lezen van de informatie op deze site nog vragen of wil je graag een kennismakingsgesprek inplannen? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers: 

  • Raymond Onink 06-83334060 
  • Esther Musch 06-20659842 
  • Wilfred Hermens 06-27236803 

  Of mail naar stimuleringsregeling@stichting-open.org.