In artikel 10 van de Regeling AEEA staat dat minimaal 65% van de gemiddelde gewichtshoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur die in de voorgaande drie jaren in Nederland in de handel is gebracht, aan afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA of e-waste) moet worden ingezameld en verwerkt. Deze producentenverantwoordelijkheid wordt ingevuld door aan te sluiten bij Stichting OPEN.

Aansluiten bij Stichting OPEN moet worden gedaan door de producent of importeur die een apparaat of lamp voor het eerst in Nederland in de handel brengt. Je sluit aan en geeft op hoeveel apparaten (in aantallen en kilo’s) er in de handel worden gebracht. Stichting OPEN zorgt -met al haar partners- voor de inzameling en verwerking op het moment dat apparaten worden afgedankt. Op deze pagina lees je wanneer je als producent en/of importeur verantwoordelijkheid hebt, welke apparaten onder de Regeling AEEA vallen en nog veel meer.

Producentenverantwoordelijkheid?

Om te weten of je moet voldoen aan de producentenverantwoordelijkheid moet je een van onderstaande vragen met “Ja” beantwoorden:

  • Ben je gevestigd in Nederland en produceer je elektrische apparaten, of laat je deze ontwerpen, die je op de Nederlandse markt zet?
  • Ben je gevestigd in Nederland en verkoop je elektrische apparaten door, die door iemand zijn geproduceerd die niet als producent is aangemerkt?
  • Koop je elektrische apparaten in het buitenland en zet je deze op de Nederlandse markt?
  • Ben je gevestigd in het buitenland en verkoop je elektrische apparaten direct aan de Nederlandse consument of eindgebruiker?

Bel ons gerust bij twijfel of bekijk hier de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur.

Wat valt onder de Regeling AEEA?

Het is goed om te weten dat vrijwel alle producten met elektriciteit erin verwerkt onder de Regeling AEEA vallen, dus alle apparaten met een stekker of plek voor een batterij en ook apparaten die werken op het overbrengen van stroom. Denk aan een bankpasje, maar ook schakelaars, dimmers etc. Ook producten met een elektrische functie die niet te maken heeft met de primaire functie van het product, zoals knuffelberen met geluid, schoenen met geïntegreerde lampjes, bureaus met geïntegreerde verstelfunctie, producten met een chip en e-bikes.

Er zijn ook uitzonderingen. Apparatuur voor de bescherming van de veiligheid van de lidstaten in de EU, denk aan wapens. Grote apparaten die zijn ontworpen om de dampkring te verlaten, grote niet-verplaatsbare industriële werktuigen, grote vaste installaties, vervoersmiddelen voor personen of goederen (behalve de e-bike), medische hulpmiddelen die implanteerbaar zijn of naar verwachting voor het einde van hun levensduur infectieus zijn, vallen niet onder de Regeling AEEA.

Elektrische component of hele apparaat?

Soms is alleen het verwijderbare elektrische of elektronische element van een product aan te merken als apparaat en niet het totale product. Dit is als dit elektrische of elektronische element demontabel en  vervangbaar is van een product dat zowel elektrisch als niet-elektrisch functioneert. Het product werkt dan dus nog na verwijdering van het elektrisch element. Een element wordt als demontabel en vervangbaar gezien als het door de gebruiker op eenvoudige wijze (dat wil zeggen handmatig of met standaard gereedschap) te verwijderen is zonder het product waar de elektronica in is verwerkt, te beschadigen.

Is bovenstaande van toepassing op jouw product, dan hoef je dus alleen het elektrische element op te geven. Is bovenstaande niet van toepassing, dan geef je het gehele apparaat op.

Welke verplichtingen als producent?

  • Verstrekken van informatie aan Stichting OPEN voor de registratie aan het Nationaal (W)EEE Register;
  • (meestal) Jaarlijks opgave doen van de geïmporteerde of geproduceerde elektrische en elektronische apparaten en energiezuinige lampen en armaturen (aantallen en gewichten) die je op de Nederlandse markt zet;
  • Je voorziet de elektrische apparaten van het WEEE-symbool en zorgt voor een heldere gebruiksaanwijzing waarin staat welk type batterij of accu in het elektrische apparaat zit en hoe deze uit het apparaat kan.

Wij zorgen voor de registratie bij en rapportage aan het Nationaal (W)EEE Register en de inzameling, verwerking inclusief financiering van alle soorten e-waste volgens de verplichte normen. Daarnaast vertegenwoordigt Stichting OPEN alle producenten van elektrische apparaten in gesprekken met de overheid en politiek. Met als doel: de inzameldoelstelling halen en de e-wastesector meer circulair maken.