Stichting OPEN is van mening dat de inzameldoelstelling van 65% van alle afgedankte elektrische apparaten niet houdbaar is gezien de Nederlandse en Europese ambities om de komende jaren een circulaire economie te creëren. Dat stelt de stichting in een brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, bij de aanbieding van haar AVV Monitoringsrapportage 2022. Het beleid is nu alleen gericht op recycling en geheel niet op het opknappen of repareren van apparaten zodat ze langer meegaan. Stichting OPEN wil dat Europese en Nederlandse richtlijnen daarop worden aangepast.

Die huidige inzameldoelstellingen zijn gebaseerd op Europese wetgeving uit 2012. Doel is om zoveel mogelijk afgedankte elektrische en elektronische apparaten die de afgelopen drie jaar op de markt zijn gebracht, in te zamelen. Volgens Stichting OPEN is de doelstelling gedateerd; deze speelt niet in op de circulaire economie en bovendien wordt er geen rekening gehouden met elektrificatie van de samenleving. Mede als gevolg van de corona pandemie en de energietransitie schaften meer mensen extra apparaten aan zoals laptops, airco’s, accu’s voor e-bikes en zonnepanelen. Veel van deze op de markt gebrachte apparaten hebben bovendien een langere levensduur en tellen daarom niet mee in het 3-jaarlijkse gemiddelde waarop de huidige regeling is gebaseerd. De huidige 65%-doelstelling werkt feitelijk in de hand dat apparaten na 3 jaar van de markt worden gehaald. Zonnepanelen zouden na 3 jaar van de daken moeten worden geschroefd om ze mee te laten tellen in het inzamelresultaat. Dat druist in tegen de wens en de noodzaak om onze samenleving circulair te maken, zoals beschreven in de Europese Green Deal en ook in het huidige regeerakkoord.

Niettemin wist Stichting OPEN in 2022 2% meer aan afgedankte elektrische en elektronische apparaten in te zamelen vergeleken met het jaar ervoor. De voornaamste redenen voor deze stijging zijn volgens de stichting de goede afspraken die er zijn gemaakt met de metaalbranche en het succes van de Wecycle campagnes, die leidden tot een afname van afgedankte elektrische apparaten in het gewone huisvuil.