2022 was een markant jaar. De mobiliteitstransitie, de energietransitie en de opkomst van het hybride werken hebben een opmerkelijke verschuiving teweeggebracht in de aankoop en investering van elektronica. Bij de presentatie van het jaarverslag van Stichting OPEN over haar eerste volledig operationele jaar, roept de stichting op tot het zo spoedig mogelijk formuleren van nieuwe doelstellingen voor het inzamelen van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Deze doelstellingen moeten de circulaire ambities voor 2030 en daarna ondersteunen.

“Een belangrijk onderdeel van de transitie naar een circulaire economie is verlenging van de levensduur van apparaten.” aldus Steven van Eijck, “De huidige inzameldoelstelling houdt hier geen rekening mee. Dit zou betekenen dat de in 2022 geplaatste 14 miljoen zonnepanelen over 3 jaar weer van de daken geschroefd moeten worden. Om maar aan de huidige, verouderde inzamel norm te voldoen. Dit is zeer onwenselijk. De focus zou juist moeten zijn op reparatie en hergebruik, kortom het benutten van de gehele R-ladder.”

Ter ondersteuning van dit proces heeft Stichting OPEN in 2022 belangrijke stappen gezet in het uitbreiden en versterken van haar inzamelnetwerk. De organisatie heeft de metaalsector geïntegreerd in het landelijk inzamelnetwerk en heeft onder de naam wecyclevoorbedrijven.nl een landelijk dekkend inzamelnetwerk voor bedrijven opgezet. Dit zijn cruciale stappen richting een circulaire economie.

Op Europees niveau benut Stichting OPEN haar expertise om de transitie naar nieuwe inzamel doelstellingen te ondersteunen en te faciliteren. “In 2022 is een begin gemaakt met de aanpassing van Europese wetgeving op dit gebied. De huidige wetgeving is inmiddels meer dan 10 jaar oud,” zegt Jan Vlak, algemeen directeur van Stichting OPEN. “We kunnen ons niet langer veroorloven om te wachten met het toekomstbestendig maken van de huidige, verouderde wetgeving. De focus moet verschuiven van afvalverwerking naar levensduurverlenging en hergebruik.” Stichting OPEN is hierover in dialoog met de Europese Commissie. Afgelopen week had voorzitter Steven van Eijck hierover een gesprek in Brussel met Diederik Samsom, Strategy, management and coordination of the Cabinet of Frans Timmermans.

Foto: Diederik Samsom (links) en Steven van Eijck.