Wil je afgedankte apparaten op een verantwoorde wijze refurbishen of alleen kabels verwerken? Er is een tegemoetkoming voor deze partijen die een CENELEC-certificering behalen. Voor het op een verantwoorde wijze te refurbishen van afgedankte apparaten is het CENELEC preparation for re-use certificaat van belang en in sommige gevallen is een CENELEC type 1 certificering verplicht. Voor kabels is er geen sprake van type 1 (depolutie): verwerkers die alleen kabels verwerken kunnen zich CENELEC ’type 3′ certificeren.

Deze tegemoetkoming heeft als doel om meer gescheiden inzameling en hoogwaardige (CENELEC) verwerking van afgedankte elektrische apparaten te realiseren. Deze is mogelijk interessant voor metaalrecyclers, kringloopbedrijven, circulaire ambachtscentra en afvalinzamelaars die willen deelnemen aan onze Stimuleringsregeling. Je leest hieronder meer over de stappen die je kunt doorlopen tot certificering en de tegemoetkoming.

Wat mag je doen als je een CENELEC type 1-certficaat hebt?

Handmatige verwerking

Dit is handmatige verwijdering van (onder-)delen uit afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), zoals metalen of kunststof behuizing, kabels, elektromotoren, compressoren, harde schijven, interne voeding et cetera. Handmatige verwijdering gebeurt doorgaans met (elektrische) handgereedschappen.

Gehele of gedeeltelijke depollutie

Depollutie is de afzondering van stoffen, mengsels en onderdelen zoals bijvoorbeeld PCB-houdende condensatoren, elektrolytische condensatoren >12,3 cm3 , kwikhoudende onderdelen, batterijen, tonercassettes, beeldbuizen, koudemiddel, LCD-schermen >100 cm2 et cetera.

Voorbeeld

Een verwerker type 1 die afgedankte huishoudelijke apparaten inzamelt en handmatig de kabels, stekkers elektromotoren en elektrolytische condensatoren verwijdert. Vervolgens levert de verwerker het resterende karkas aan een AEEA-vervolgverwerker voor CENELEC type 2 mechanische verwerking. Door type 1 verwerkers kunnen herwonnen onderdelen ook worden ingezet voor re-use activiteiten, mits dit door hetzelfde bedrijf wordt gedaan en deze beschikt over een CENELEC-certificaat voor preparation for re-use. Dit heet ook wel parts harvesting.

Wat mag je doen als je een CENELEC preparation for re-use-certficaat hebt?

Voorbereiding voor producthergebruik

Voorbereiding voor producthergebruik bestaat uit het controleren, schoonmaken of repareren van producten of onderdelen van afgedankte apparaten. Hierna kunnen deze apparaten of onderdelen worden hergebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij oorspronkelijk waren bedoeld.

Belangrijk aspect bij de voorbereiding voor hergebruik zijn een functionaliteitstest van de belangrijkste functies en elektrische veiligheidstest waarbij één of meerdere elektrische tests worden uitgevoerd. Dergelijke tests zijn aan de orde bij elektrische veiligheidsklassen I en II.

Combinatie CENELEC type 1 en preparation for re-use activiteiten

In de praktijk blijken preparation for re-use activiteiten vaak gecombineerd te worden met type 1 verwerking. Dit hebben ondernemers zélf niet altijd door. Zo worden soms afgedankte apparaten structureel gebruikt als donorapparaten. Deze worden dan gedemonteerd en gekannibaliseerd (ook wel: geharvest). Andere apparaten worden met de verkregen onderdelen gerepareerd of opgewaardeerd, om zo te komen tot producthergebruik. Het resterende verder niet-bruikbare donorapparaat is AEEA geworden en moet vervolgens worden gerecycleerd conform de geldende eisen. Beide certificeringen zijn in dit geval nodig.

Voorbeeld

Een verwerker zamelt afgedankte laptops (= afval) in en vervangt vervolgens defecte onderdelen of vervangt onderdelen voor meer marktwaardige onderdelen, zoals een grotere harde schijf en sneller werkgeheugen. Vervolgens wordt de laptop gereinigd en beoordeeld op correct functioneren en doorgemeten op elektrische veiligheid.

Een verwerker zamelt afgedankte wasmachines (= afval) in en vervangt vervolgens defecte onderdelen zoals een elektromotor of lekkende deur. Vervolgens wordt de wasmachine gereinigd en beoordeeld op correct functioneren en doorgemeten op elektrische veiligheid. Bij een positief eindresultaat worden de afgedankte apparaten uit het afvalstoffenstadium gehaald; verworden weer tot product en worden geleverd aan eindgebruikers met ten minste 90 dagen garantie of aan (tussen-)handelaars met een andere vorm van garantieregeling.

Wat mag je doen als je een CENELEC ’type 3′-certficaat hebt?

Voor kabels is geen sprake van type 1 (depolutie). Verwerkers die alleen kabels verwerken kunnen een ’type 3′ certificering behalen om dit te mogen doen. CENELEC type 3 is een verkorte naam. Deze valt bij CENELEC onder AEEA-soort ‘other’ met verwerking type 3 (shredderen en scheiding van verkregen fracties).

Stappen tot certificering

Stichting OPEN betaalt een tegemoetkoming in de kosten aan verwerkers die een CENELEC-certificaat type 1 of preparation for re-use behalen. Om de tegemoetkoming aan te vragen moeten er wat stappen worden doorlopen. De certificering is op kosten voor de aanvrager. Deze aanvraag voor certificering kan in gang gezet worden na een positieve uitkomst van de eerste stappen. Je krijgt van Stichting OPEN een vaste tegemoetkoming van maximaal € 5.000 per type certificaat bij het behalen hiervan.

  • Aanmelding
  • Acceptatie Aanmeldovereenkomst
  • Gratis telefonische intake
  • Gratis optionele vergunningscheck
  • Quickscan(optioneel bij Collection & Logistics en preparation for re-use, verplicht bij type 1)
  • Certificering
  • Uitkering tegemoetkoming

Voorwaarden voor aanvraag tegemoetkoming

Natuurlijk zijn er wat voorwaarden waar je aan moet voldoen om de tegemoetkoming te ontvangen. Wij sommen deze hieronder in het kort op.

Aanmelden

Als je een mail stuurt, dan worden de stappen die je hierboven al las in gang gezet. Heel veel succes met de voorbereidingen!