Kinderboerderijen en andere maatschappelijke inleverpunten kunnen kleine elektrische apparaten inzamelen en ontvangen een sponsorvergoeding. We werken samen met 165 kinderboerderijen. Lever kleine apparaten in en steun je kinderboerderij.

Sponsoring

De kinderboerderijen hebben een maatschappelijke en educatieve functie. Stichting OPEN ondersteunt dit met een jaarlijkse sponsoring van 250 euro. Dit bedrag kan de boerderij vrij besteden. Inschrijvingen gedurende het jaar ontvangen de vergoeding naar rato. De boerderij ontvangt Wecycle-inzamelbakken voor afgedankte kleine elektrische apparaten, die als ze vol zijn gratis worden omgewisseld voor lege exemplaren. Alle apparaten die mensen bij jullie inleveren, laten wij optimaal recyclen. Zo dragen we samen bij aan de circulaire economie.

Inzamelen en verwerken

Alle afgedankte apparaten die worden ingezameld worden bij jullie ingezameld en daarna gerecycled.