De komende jaren moet er veel meer e-waste worden ingezameld. Wij zorgen op allerlei manieren dat de consument weet waar hij e-waste kan inleveren en het belang hiervan. Met onze Wecycle-campagnes bijvoorbeeld. En met educatieve en communicatieve concepten voor scholen.

Voorlichting is een belangrijke activiteit vanuit Stichting OPEN. Consumenten zien onze uitingen onder de naam Wecycle. Uit onderzoek weten we dat iedere Nederlander gemiddeld minimaal 15 keer een uiting van een Wecycle e-waste inleverpunt heeft gezien of gehoord. Dat bereiken we op verschillende manieren.

Het recyclezelfvertrouwen versterken

Jaarlijks gebeurt er veel aan voorlichting om kennis te verhogen en inleverdrempels te verlagen. Denk hierbij aan mass media campagnes, social media en online campagnes, educatie, maar ook aan vloggers en incentives met een inleverboodschap. Een aanzienlijke groep Nederlanders geeft aan dat zij e-waste nu minder vaak bij het restafval gooien dan een paar jaar geleden (44%) en dit vaker inleveren voor recycling (44%). Dit weten wij uit onderzoek dat we jaarlijks uitvoeren. Door dit te meten weten we op welke punten we nog kunnen, moeten of juist blijven investeren op kennis, houding en gedragsaspecten rond het inleveren van e-waste.

Inleverpunten

Op wecycle.nl vinden consumenten informatie, zoals een van onze 13.000 Wecycle-inleverpunten zoals milieustraten, winkels, kinderboerderijen en nog veel meer. Zie de ‘Zoek inleverpunt’-knop op deze site.

Nationale Recycleweek

De International E-waste Day is op 14 oktober. Sinds 2019 wordt daarom in de tweede week van oktober in Nederland de Nationale Recycleweek gehouden. Stichting OPEN (en Stichting LightRec) steunen deze week met verschillende consumentencampagnes en inzamelacties. We nodigen onze partners van harte uit om tijdens deze week ook activiteiten te organiseren om de inzameling van e-waste te stimuleren. Daarbij kan je gebruik maken van een communicatiekit van Stichting OPEN, vol materialen.

Makkelijk inleveren

Met de Jekko, de praktische inzamelbox voor thuis, kunnen consumenten gebruikte elektrische apparaten (en ook batterijen en lampen) netjes op een centrale plek bewaren en daarna inleveren.

Jong geleerd..

Stichting OPEN wil, met educatieve Wecycle-projecten, kinderen leren dat e-waste niet in de vuilnisbak thuishoort, maar ingeleverd moet worden voor recycling. Daardoor zijn er minder grondstoffen uit de natuur nodig. Educatie hierover vinden wij dan ook van groot belang. Honderden scholen en BSO’s ontvangen jaarlijks leuk en leerzaam lesmateriaal. Scholen vinden meer informatie op www.wecycle.nl. Daarnaast vindt er bij tientallen scholen de E-waste Race plaats. Hierbij strijden tien groepen van bassischolen tegen elkaar om in vier weken zo veel mogelijk e-waste in te zamelen. De race start met een super leerzame en vooral ook leuke les.