De Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) is een langjarige partner van Stichting OPEN en Wecycle. De leden van BKN kenmerken zich door een verantwoorde omgang met mens en milieu, en daar hoort het volgens de juiste kanalen afdanken van e-waste uiteraard bij. Met twee economische lockdowns was 2020 voor de branche een uiterst grillig jaar. Toch was er ruimte voor innovatie, zoals het gratis ophalen van e-waste bij consumenten thuis. Lees hier de toelichting van Ronald van den Heerik, projectcoördinator bij BKN.

De Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) is actief sinds 1994 en is opgericht om de kringloopbranche te professionaliseren. Inmiddels heeft BKN 60 leden met 215 winkels verspreid over heel Nederland. Net als veel andere winkeliers werden ook de kringloopwinkels overvallen door de eerste lockdown, zegt Ronald van den Heerik, projectcoördinator bij BKN. “Een deel sloot de winkels en de inzameling, een deel bleef open met maatregelen. Bij die leden ontstond een enorme druk op de ophaal- en inzamelvoorzieningen, want door de combinatie van lockdown en grote voorjaarsopruiming wilden consumenten massaal van hun spullen af.”

De leden van BKN delen een gezamenlijke ambitie: werken aan een circulaire economie en inclusieve samenleving. Van den Heerik: “Dat laatste betekent dat we concrete sociale doelstellingen hebben, zoals het creëren van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Circulariteit vertalen we in het stimuleren van hergebruik van goederen en in het ondersteunen van verantwoorde recycling, onder meer van e-waste. Over dat laatste zijn we nu volop in gesprek met Stichting OPEN.”

Eén van de BKN-leden introduceerde in 2020 nog een innovatie: bij het maken van een afspraak voor het ophalen van bruikbare spullen wordt proactief geïnformeerd of er nog oude apparaten in huis zijn. Die worden dan direct met de spullen mee retourgenomen. Van den Heerik: “Een goed voorbeeld van hoe onze leden denken: die bus rijdt toch, dus zonder dat de kosten stijgen geef je de inzameling een flinke boost.”

Meer inspiratie? Bekijk de video die in samenwerking met Kringloopwarenhuis Simple (Roosendaal) is opgesteld. Win-win-win: meer omzet via de winkelverkoop of – als hergebruik niet mogelijk is – meer omzet via de vergoeding die door Stichting OPEN wordt betaald voor al het e-waste wat ingezameld. Met hoogwaardige grondstoffenterugwinning als producthergebruik niet haalbaar is.