Onze gemeenten ontvangen regelmatig een ‘benchmark elektrisch afval gemeenten’. De benchmark heeft tot doel om inzicht te geven in de huidige stand van zaken van het afdanken van elektrisch afval en om te ontdekken wat daarin nog te verbeteren valt. We beogen hiermee om samen met gemeenten te voorkomen dat afgedankte elektrische apparaten bij het restvuil terechtkomen. Nu gebeurt dat nog te veel. Met als gevolg dat grondstoffen uit deze apparaten verloren gaan en gevaarlijke stoffen in het milieu terecht komen. Bovendien zijn elektrische apparaten in de loop der tijd veranderd. Steeds vaker zijn ze batterij gestuurd. Een onjuiste verwerking kan het risico op afvalbranden verhogen.

Heb je vragen over de benchmark in jouw gemeente, neem dan contact op met Michèle Donck.

Meer weten over de totstandkoming? Bekijk de disclaimer.