In artikel 3 van de Regeling AEEA staan de verplichtingen die je als gemeente hebt rondom afgedankte apparaten. Naast dat dingen moeten, wil je afgedankte apparaten in je gemeente ook zo goed mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken en zo de hoeveelheid restafval verminderen. Stichting OPEN kent de markt. Wij scoren uitstekend en ruimschoots boven de Europese doelstellingen voor hergebruik en nuttige toepassingen.

Als gemeente zijn er verplichtingen rondom afgedankte elektrische apparaten (AEEA, ofwel e-waste). Dit zijn de wettelijke verplichtingen voor gemeenten:

Een plek ter beschikking stellen waar inwoners afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen kosteloos kunnen inleveren.

Het ingenomen e-waste uitsluitend afgeven aan een partij die het laat recyclen conform de CENELEC-(voorheen WEEELABEX) standaarden.

Door e-waste af te geven aan Stichting OPEN, voldoet uw gemeente volledig aan de wettelijke verplichtingen uit de Europese WEEE Directive en de Regeling AEEA.

Openbare verlichting

Naast de hierboven genoemde Regeling AEEA: lampen en armaturen vallen onder e-waste en moeten gescheiden van ander afval worden ingezameld, afgevoerd en verwerkt, is er ook het Bouwbesluit 2012. Hoofdstuk 4 (Scheiden bouw- en sloopafval), artikel 4.1 geeft aan dat onder meer apart van ander afval ingezameld moeten worden: (i) armaturen en (j) gasontladingslampen.

Stichting OPEN ziet vanzelfsprekend graag dat gemeenten handelen conform wettelijke verplichtingen. Wij streven er naar om vanaf 1 september 2021, een vergoeding uit te keren voor iedere ton armaturen die in bulk (10 of 40 kuubs containers) door Stichting OPEN wordt ingezameld.

Dit geldt als er een (minimaal) tweejarig contract wordt aangegaan en alle materialen (TL- en spaarlampen, armaturen en overig e-waste) worden afgegeven. Dit kan via installatiebedrijven lopen, waarbij de vergoeding wordt uitgekeerd aan de installatiebedrijven. Een andere mogelijkheid is om dit via de gemeentewerf te verzamelen uit onderhoudswerkzaamheden en dit vanaf de werf aan ons over te dragen. In het laatste geval gaat de vergoeding direct naar de gemeente. Stichting LightRec werkt in dit project nauw samen met Stichting OPEN en maakt de stimuleringsregeling mede mogelijk. Vragen? Neem contact op met Coen Teeuw.