Als kringloopwinkel wil je zo min mogelijk materialen en grondstoffen verspillen. Wat niet meer gerepareerd en opnieuw verkocht kan worden, kan worden gerecycled via Stichting OPEN. Wij ontzorgen jouw winkel met de optimale inzameling en recycling van alle afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (AEEA of e-waste). We bieden een reële kostenvergoeding en nog veel meer.