HKS Metals is een belangrijke partner van Wecycle en één van de grootste verwerkers van e-waste in ons land. De onderneming maakt zich hard om de Europese inzameldoelstelling van 65% te halen door zoveel mogelijk partijen uit de metaalrecyclingsector over te halen hun materiaal bij HKS te laten recyclen. Maar ook een compromisloze inzet naar steeds zuiverdere outputstromen werkt in het voordeel van de producenten en importeurs, omdat dit vanzelf leidt tot hogere recyclepercentages. Dat neemt niet weg dat er voldoende uitdagingen blijven – al was het maar omdat nieuwe generaties apparaten sneller dan ooit op de markt komen. Stefan van der Wekken, Managing Director bij HKS vertelt erover.

Over heel 2020 genomen werd er bij HKS Metals iets meer e-waste verwerkt dan in het jaar daarvoor. Maar in die cijfers zit wel een enorme piek gedurende de eerste lockdown verwerkt, zegt Stefan van der Wekken, Managing Director bij HKS. “Ik zit al zo’n twintig jaar in het vak, maar zoiets heb ik niet eerder gezien. Tegelijkertijd hebben we alles op alles moeten zetten om continuïteit van onze bedrijfsprocessen te waarborgen. Dat is gelukt door heel snel te handelen en de RIVM-richtlijnen streng te volgen en daarop te handhaven. E-waste recycling is heel veel handwerk, dus we moesten zorgen voor de juiste beschermingsmiddelen en voorlichting voor medewerkers, de werkplaatsen opnieuw inrichten en in een aantal vestigingen hebben we zelfs nieuwe kantines en kleedruimtes moeten bouwen om aan de 1,5 meter richtlijn te kunnen voldoen. Heel ingrijpend allemaal, maar we konden daardoor onze klanten, waaronder Wecycle, wel gewoon blijven bedienen.”

Nieuwe technologieën

HKS is niet alleen één van de grootste recyclers van e-waste in Nederland, maar ook één van de meest ambitieuze. “Wij werken echt vanuit de intrinsieke motivatie dat recycling bijdraagt aan de zorg voor mens en milieu”, zegt Van der Wekken. “En wat ons betreft kan het nog duurzamer. Enerzijds door ons eigen energieverbruik per ton gerecycled materiaal te verlagen en het aantal handmatige handelingen terug te dringen door mechanisering en geautomatiseerde verwerking. Anderzijds door te investeren in nieuwe technologie waardoor onze outputstromen zó zuiver zijn dat we ze direct bij eindverwerkers binnen Europa kunnen afzetten. Dat lukt voor metalen volledig, echter voor kunststoffen en andere reststoffen nog niet altijd. Samengestelde kunststoffen, laminaten, vastgelijmde componenten: de recyclesector houdt de komende jaren voldoende uitdagingen. Daar lopen we niet van weg en ontwikkelen we nieuwe technieken en oplossingen voor.”