Reinigingsdiensten Rd4 verzorgt de inzameling en verwerking van afvalstromen, alsmede het beheer van de milieuparken voor een tiental kleinere en grotere gemeenten in Zuid-Limburg. De meerjarige ambitie is om 80% van alles wat wordt aangeboden uit het restafval te houden en te recyclen voor hergebruik van materialen. Guy Drummen, Manager Beleid & Verkoop bij Rd4 vertelt erover.

2020 was een enerverend jaar voor Rd4. Verwerkten de zeven milieuparken die Rd4 beheert in 2019 gemiddeld nog zo’n 22.000 bezoekers per maand, tijdens de intelligente lockdown steeg dat aantal naar tot wel 34.000 bezoekers per maand. “Mensen begonnen massaal op te ruimen”, stelt Guy Drummen, Manager Beleid & Verkoop bij Rd4. “We moesten onze openingstijden verruimen en meer personeel inzetten. Gelukkig konden we een deel van de medewerkers van de kringloopwinkels die we exploiteren tijdelijk op de parken inzetten, want die winkels moesten dicht.”

Duurzame positionering

Rd4 kiest bewust voor een duurzame positionering en legt daarbij de lat hoog. Roger Wetzels, Manager Grondstoffen bij Rd4: “In het Rd4 Strategisch Meerjaren Plan hebben we ons ten doel gesteld om uit te groeien tot een van de meest duurzame publieke organisaties van Zuid-Limburg. Onderdeel daarvan is het uitvoeren van een Grondstoffenplan, waarin we streven naar een afvalloze maatschappij en het huidige afval de grondstof van morgen wordt. We zijn steeds meer aan het omdenken naar grondstoffen, getuige ook een pilot die we doen met de inrichting van een Circulair Ambachtscentrum waar hoogwaardig product- en materiaalhergebruik kan plaatsvinden.”

Hoewel Rd4 gemiddeld al op 72% recycling zit, komt de beoogde groei van 8% in de komende jaren er niet vanzelf, aldus Drummen en Wetzels. “We zullen nog meer moeten doen aan voorlichting, communicatie en vooral het fysiek motiveren van burgers om afvalstromen gescheiden in te leveren. Tegelijkertijd helpt het als je de drempel zo laag mogelijk maakt. Om die reden hebben we bij een aantal gemeenten de BEST-tas in het leven geroepen om oude boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed en textiel uit het restafval te houden. Deze BEST-tas wordt elke twee maanden aan huis opgehaald.”