De afgelopen jaren is al een enorme sprong gemaakt met de inzameling van e-waste. Deze is fors gestegen en de kwaliteit van recycling is verbeterd. Toch is de wettelijke inzameldoelstelling van 65 procent niet gehaald. Aanschaf en gebruik van elektrische apparaten blijven stijgen en daarmee ook de inzameluitdaging. Vanuit dit gemeenschappelijk belang initieert Stichting OPEN de (zogenoemde) 65% Alliantie. Hierin bundelen de ketenpartners de krachten, want: zonder ketensamenwerking geen circulaire economie.