Kabels met een in- en output zijn elektrische apparaten en moeten daarom gescheiden worden ingezameld en door een CENELEC-verwerker worden verwerkt. Let hierop als je deze kabels op de Nederlandse markt inzamelt of verwerkt.

Volgens de definitie van de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) zijn kabels met stekkers aan beide uiteinden apparaten. Deze dienen voor het doorgeven van stroom en zijn daarom elektrische apparaten.

Importeren of inzamelen

Zamel je als gemeente, winkel, metaalrecycler etc. elektrische apparaten in? Zorg dan dat de kabels met et een in- en output in de Wecycle-containers of -meubels terechtkomen. Of houd deze apart bij het elektrisch afval en breng dit naar een CENELEC-gecertificeerde verwerker.

Meer weten? Lees hier de tips voor inzameling op de milieustraat. 

Zet je deze kabels op de markt, geef ze dan op bij je jaarlijkse rapportage aan Stichting OPEN.

Verwerking

Het knippen van de aansluitingen van de kabels die als apparaten worden aangemerkt of het shredderen van deze kabels wordt gezien als verwerken van afgedankte elektrische apparaten. Dat mag op grond van artikel 11 van de Regeling AEEA alleen door een gecertificeerde verwerker gebeuren. (Afgeknipte) stekkers moeten als apparaat worden verwerkt conform CENELEC.

Voorbeeld

De Inspectie Leefomgeving en Transport geeft voorbeelden van kabels die wél (HDMI kabel, laptop-oplader, netwerkkabel) en kabels die niet als elektrische apparaten in de zin van de Regeling AEEA worden gezien. Zie de foto bij dit bericht.