Op vrijwillige basis zetten vanaf 1 juli 2023 de producenten en importeurs van zonnepanelen de afvalbeheerbijdrage als aparte regel op de factuur van de klant. Hiermee wordt de controle op ‘freeriding’ vereenvoudigd. Met deze aanpassing komt er meer bekendheid over de afvalbeheerbijdrage en er ontstaat traceerbaarheid in de keten over deze wettelijk verplichte afdracht waarmee de inzameling en verwerking van afgedankte zonnepanelen gefinancierd wordt.

In Nederland is Stichting OPEN verantwoordelijk voor inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten, inclusief zonnepanelen. Het tarief voor zonnepanelen gaat per 1 juli 2023 omhoog naar EUR 0,04 per kg zonnepanelen. Het op vrijwillige basis zichtbaar maken van de afvalbeheerbijdrage is een lang gekoesterde wens van de sector vertegenwoordigd door Holland Solar en ZRN. In de oude situatie verrekenden de producenten en importeurs de afvalbeheerbijdrage in de productprijs naar de klant. De klant kon daardoor niet op de factuur zien of er rekening was gehouden met de afvalbeheerbijdrage waardoor controle op freeriding lastig is. Met een zichtbare afvalbeheerbijdrage is dit wel mogelijk.

Gelijk speelveld

Het zichtbaar maken van de afvalbeheerbijdrage heeft als doel om het gelijk speelveld te borgen. Met de zichtbaarheid van de bijdrage weten namelijk alle partijen in de keten dat er voor zonnepanelen afgedragen is, en wat de landelijk vastgestelde hoogte hiervoor is. Nieuwe spelers worden zo automatisch op de hoogte gebracht. Bovendien is hiermee fraude makkelijker te bestrijden. De nieuwe opzet vereenvoudigt de aanpak van freeriders. Met het nieuwe tarief en de zichtbaarheid kunnen we de hoogwaardige verwerking van afgedankte zonnepanelen straks garanderen.

Meer weten?

Importeurs of installateurs die meer willen weten, vinden hier informatie. Of lees het artikel dat Solar Magazine hierover schreef.