Steven van Eijck

Nieuwe voorzitter Steven van Eijck is verbinder in hart en nieren

Sinds 1 juni 2021 heeft Stichting OPEN een nieuwe voorzitter: Steven van Eijck. De voormalig staatssecretaris volgt oud-voorzitter Jan Kamminga op, die aan de wieg stond van Stichting OPEN en leiding gaf aan de krachtenbundeling van de elf voormalige producentenorganisaties tot één stevig collectief. Steven heeft veel connecties in Den Haag en Brussel en is duidelijk over zijn doel: “Inzetten op een integrale circulaire economie”.

“De wereld van circulariteit is uitermate interessant en relevant”, vertelt Steven. “Ik heb de afgelopen maanden veel producenten, verwerkers en andere partijen in de e-waste-wereld leren kennen en iedere keer verbaast het me wat er schuilgaat achter de levensloop van een elektrisch apparaat. Het is hard nodig dat we goed samenwerken met alle partners in de keten om ervoor te zorgen dat afgedankte apparaten en lampen netjes worden verwerkt, of liever nog: worden gerepareerd of (gedeeltelijk) hergebruikt.

Mijn voorganger Jan Kamminga heeft werkelijk iets bijzonders neergezet door alle AEEA-producentenorganisaties te groeperen en mooie samenwerkingen aan te gaan met retailers, gemeenten en verwerkers. Dat ik zijn stokje mag overnemen als voorzitter van Stichting OPEN is voor mij het hoogtepunt van 2021. Alle credits gaan naar Jan.”

Wereld te winnen

“Bij ieder werkbezoek merk ik hoeveel kennis en wil er is om de wereld van e-waste en de verwerking ervan te verbeteren. En hoe weinig het nog gebeurt. Soms komt dat doordat er bij een van de schakels in de e-waste-keten nog niet voldoende kennis aanwezig is. Juist daarom is die samenwerking ook zo hard nodig. Als we goed naar elkaar luisteren, dan komen we er wel. Die kennis en ervaring kunnen we samenbrengen in een kenniscentrum: een van mijn ambities voor de komende tijd binnen Stichting OPEN.

Zo zijn we bijvoorbeeld bij zonnepanelen nog volop aan het onderzoeken hoe we die straks het beste kunnen recyclen, omdat ze nog maar net op de markt zijn. En consumenten blijken heel vaak verjaardagskaarten met een gezellig muziekje erin in de papierbak te gooien, terwijl zo’n kaart elektronica bevat. Wasmachineontwerpers blijken al jarenlang bepaalde materialen met elkaar te verlijmen, waardoor de verwerking van oude machines moeizaam verloopt. Nu blijkt dat het ontwerpproces ook anders kan. Deze ervaringen sterken mij in het streven naar een kennisinstituut waarin we kennis en kunde verzamelen over hoe we (boven-de-)grondstoffen optimaal kunnen verwerken.

Andere wetgeving: realistisch idealisme

“Een van de keiharde eisen waar we de komende jaren met Stichting OPEN aan moeten voldoen is de 65%-doelstelling. Tegelijkertijd pleit ik ervoor dat er meer rekening gehouden wordt met de wijze waaróp we die e-waste verwerken. Het is goed om doelstellingen na te streven, maar die moeten wel uitlegbaar zijn. Daarom ben ik veel in Den Haag te vinden. Want Stichting OPEN wil ervoor zorgen dat Nederland een prominente speler wordt in de circulaire e-waste-economie.

Steven van Eijck

Binnenkort ga ik naar Brussel, om Europese wet- en regelgevers ervan te overtuigen dat ze beter kunnen kijken naar wat er in de markt gebeurt. Er zit daar – in de markt dus – zo veel kennis, terwijl sommige regels volstrekt contraproductief werken als we allemaal hetzelfde doel hebben: namelijk inzetten op een klimaatneutrale en circulaire maatschappij. In dat kader probeer ik wetenschappers en politici mee te nemen in het juiste verhaal en zet ik in op realistisch idealisme. En dat kennisinstituut, dat komt er ook.”

Foto: Steven van Eijck en Marianne Dwarshuis, Adviseur Public Affairs bij Stichting OPEN in Den Haag.