Vanaf 1 juli zetten de producenten en importeurs van zonnepanelen de zogenoemde afvalbeheerbijdrage als aparte regel op de factuur van de klant. Hiermee wordt duidelijk of er is betaald voor deze bijdrage. Er ontstaat traceerbaarheid over deze wettelijk verplichte afdracht waarmee de inzameling en verwerking van afgedankte zonnepanelen wordt gefinancierd.

In Nederland is Stichting OPEN verantwoordelijk voor inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten, inclusief zonnepanelen. Je kent ons misschien van de Wecycle inleverpunten en -campagnes.

Het tarief voor zonnepanelen dat producenten / importeurs betalen is per 1 juli 2023 omhoog gegaan. Daarnaast is met de ministeries van IenW en EZK afgesproken om de afvalbeheerbijdrage zichtbaar op de bon te zetten voor de klanten waar de producenten en importeurs aan leveren. Dit was een lang gekoesterde wens van de sector. In de oude situatie verrekenden de producenten en importeurs de afvalbeheerbijdrage in de productprijs naar de klant. De klant kon daardoor niet op de factuur zien of er rekening was gehouden met de afvalbeheerbijdrage. Nu is dat wel het geval!