Deze Aanleverregels Retailer zijn van toepassing op de “Overeenkomst voor Retailer ter inzameling en afgifte van AEEA” en de “Overeenkomst voor detaillist ter ophaling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten” (hierna: de Overeenkomst) waarvan deze Aanleverregels Retailer integraal onderdeel uitmaken. In deze Aanleverregels Retailer worden de verplichtingen met betrekking tot de aanlevering van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (hierna: AEEA) bij Afvalbeheerstructuur AEEA B.V. (hierna: AEEA B.V.) zoals uitgewerkt in de Overeenkomst nader uitgewerkt en toegelicht.

Met de acceptatie van de Overeenkomst en daarmee uw registratie als inzamelpunt bent u akkoord gegaan met onderstaande Aanleverregels en bent u gehouden zich in overeenstemming met deze spelregels te gedragen. U heeft als inzamelpunt een onlineaccount bij AEEA B.V. U kunt via myOPEN uw gegevens aanpassen en/ of uw orders beheren.
Via het onlineaccount kunt u:

 • Aangeven dat er AEEA en/of lampen bij u opgehaald kunnen worden;
 • Uw geplaatste order(s) bekijken;
 • Uw eigen bedrijfsgegevens beheren, zoals ophaallocatie(s), contactgegevens en openingstijden;
 • Nieuwe ophaallocatie(s) toevoegen aan uw account;
 • Een vraag, opmerking of klacht indienen via de feedback module;
 • Uw financiële gegevens bekijken;

Wenst u de Overeenkomst met AEEA B.V. op te zeggen dan kunt u dit het eenvoudigst doen via: myOPEN , operations@stichting-open.org of (079) 7600 600.

Aanbieden van AEA

De AEEA die u heeft ingezameld dient u in te leveren bij AEEA B.V., via de inzamelmiddelen die aan u ter beschikking zijn gesteld door AEEA B.V. Inzameling van kleine AEEA en lampen vindt plaats via een ter beschikking gesteld inzamelmiddel. Groot AEEA wordt los ingezameld.
AEEA dat niet op de juiste wijze wordt aangeboden kan niet worden opgehaald en getransporteerd door AEEA B.V.

Mocht u niet over de juiste inzamelmiddelen beschikken, neemt u dan contact op met het team Operations Support bereikbaar via: operations@stichting-open.org of (079) 7600 600.

Orderproces

U dient uw verzoeken tot ophaling van de door u ingezamelde AEEA te doen bij AEEA B.V. via het platform myOPEN. U kunt uw orders 24 uur per dag aanmaken. Uw order voor elektrische apparaten wordt binnen 3 werkdagen na aanmelden ingepland. Orders voor lampen worden binnen 5 werkdagen ingepland. Op werkdagen worden om 15.00 uur de aangemaakte orders ingelezen en naar de vervoerders doorgestuurd ter inplanning van het ophalen van de door u ingezamelde AEEA. Aangemaakte orders kunnen om die reden tot uiterlijk 15.00 uur gewijzigd worden via myOPEN. Is er toch iets fout gegaan neem dan altijd telefonisch contact op met het team Operations Support via (079) 7600 600.

Graag wijzen wij u op onderstaande punten:

 • U kunt 1 x per etmaal een order aanmaken via myOPEN;
 • Meld nooit meer AEEA aan dan moet worden opgehaald;
 • Meld alleen volle inzamelmiddelen aan. Om het milieu te sparen ontmoedigen wij het meenemen van halfvolle inzamelmiddelen;
 • Meld het juiste inzamelmiddel aan. Indien u andere inzamelmiddelen aanmeldt dan u aanbiedt kan de vervoerder uw order weigeren. Houdt u er rekening mee dat de vervoerder alleen ruimte heeft voor het aantal en type dat u doorgegeven heeft. Een overzicht van de beschikbare inzamelmiddelen kunt u in dit document terugvinden;
 • Het is alleen toegestaan de apparaten/inzamelmiddelen aan te bieden op het bij ons bekende adres. Neem bij een verhuizing altijd contact op met het team Operations Support te bereiken op operations@stichting-open.org of (079) 7600 600;
 • Indien u tekst toevoegt in het memoveld van uw order dan wordt deze gelezen, echter als er een opdracht of extra handeling aan zit, zoals het meer meenemen van extra stuks AEEA of het extra plaatsen van boxen, dan wordt dit niet uitgevoerd. U dient hiervoor een separate order aan te maken.
Algemene aandachtspunten inzamelmiddelen
 • Inzamelmiddelen zijn eigendom van AEEA B.V. of een door AEEA ingeschakelde derde, u ontvangt de inzamelmiddelen slechts in bruikleen;
 • AEEA B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor inzamelmiddelen af te voeren, zonder hier nieuwe inzamelmiddelen voor in de plaats te geven.
 • Het is niet toegestaan inzamelmiddelen naar een andere locatie te verplaatsen. Wilt u uw inzamelmiddel verhuizen naar een andere locatie, neemt u dan contact met het team Operations Support op via operations@stichting-open.org;
 • Behandel de inzamelmiddelen als een goed huisvader. De in het inzamelmiddel geplaatste AEEA en de inzamelmiddelen dienen schoon, water- en sneeuwvrij te zijn.
 • U bent gehouden de inzamelmiddelen te gebruiken waarvoor ze bestemd zijn. Zoals beschreven in deze Aanleverregels Retailer.
 • Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (geen voedsel- of frituurresten, geen verpakkingsafval, geen losse accu’s of batterijen en geen toners of cartridges etc.). Eventuele meerkosten die door vervuiling gemaakt moeten worden kunnen bij u in rekening worden gebracht;
 • De inzamelmiddelen dienen altijd op een verharde ondergrond en op een overdekte plaats geplaatst te worden;
 • Meld kapotte en/of vervuilde inzamelmiddelen aan bij AEEA B.V.;
 • Inzamelmiddelen die niet in overeenstemming met de Aanleverregels Retailer worden gebruikt kunnen in rekening worden gebracht door AEEA B.V.

De volgende inzamelmiddelen zijn beschikbaar:

Inzamelmiddelen klein huishoudelijke apparaten

KEI box – 80x60x35 cm – Geschikt voor kleine huishoudelijke- en ICT-apparaten
 • Open stapelbare plastic box;
 • Geschikt voor de inzameling van complete Kleine Elektrische en ICT-apparaten;
 • De box moet stapelbaar en tilbaar blijven (max. 25 kg) en mag niet boven de rand gevuld zijn.
 • De boxen worden per 2 stuks gewisseld. Heeft u 1 volle KEI box en 3 losse apparaten welke niet in de box passen dan kunt u ook een wisseling aanvragen;
 • Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (geen voedsel- of frituurresten, geen verpakkingsafval, geen losse accu’s of batterijen en geen toners of cartridges, etc.).

Inzamelmiddelen voor lampen

Voor de inzameling van lampen zijn twee inzamelmiddelen beschikbaar; de TL-box, en een 30 liter box (SBX30 box). De verschillen tussen de boxen staan hieronder nader gespecificeerd.

TL-box – 40x40x120/180 cm – Geschikt voor tl-buizen en lampen
 • Afsluitbare kunststof box, uitschuifbaar in hoogte van 120 tot 180 cm met een capaciteit voor ongeveer 150 lampen;
 • Geschikt voor tl-buizen, spaarlampen en overige gasontladingslampen (CFL, HUD, etc.). LET OP: halogeen- en gloeilampen zijn niet toegestaan;
 • Gebroken lampen zijn niet toegestaan;
 • U dient de box minimaal 2 x per jaar aan te bieden;
 • De TL-box mag uitsluitend binnen geplaatst worden. De TL-box is zeer gevoelig voor water/ vocht;
 • Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (geen verpakkingen, restafval, plastic zakken, etc.)
 • De TL-box dient inclusief deksel aangeboden te worden voor vervoer;
SBX30 box – 40x30x34 cm – Geschikt voor spaarlampen
 • Afsluitbare kunststof box met een capaciteit voor ongeveer 100 spaarlampen;
 • De box wordt uitsluitend geplaatst bij grootwinkelbedrijven of in een inzamelmeubel. Als alternatief kunnen wij een TL-box plaatsen;
 • Tl-buizen en gebroken lampen zijn niet toegestaan;
 • De SBX30 box mag uitsluitend binnen geplaatst worden daar de box niet in aanraking mag komen met water/ vocht;
 • Geen enkele vorm van vervuiling is toegestaan (geen verpakkingen, restafval, plastic zakken, gloei- of halogeenlampen, etc.);
 • De boxen worden vanaf 2 volle stuks gewisseld. De eerste levering ontvangt u 3 stuks zodat er altijd een lege box beschikbaar is op uw locatie;
 • De box dient inclusief deksel aangeboden te worden voor vervoer.

Aandachtspunten met betrekking tot transport

 •  Alle inzamelmiddelen dienen vrij toegankelijk te zijn voor de vervoerder. Apparaten en inzamelmiddelen moeten verplaatst kunnen worden zonder eerst andere goederen te moeten verplaatsen;
 • Als de transporteur de order heeft ingepland ontvangt u een e-mail met de datum wanneer zij langskomen. Helaas kunnen wij u geen indicatie van de ophaaltijd geven. Kijkt u bij het aanmaken van uw order via myOPEN of de openingstijden van de ophaallocatie correct in het systeem staan. U kunt in myOPEN de orderstatus van uw order volgen;
 • Zorg dat u op de locatie aanwezig bent wanneer de vervoerder langskomt, zodat u de vrachtbrief kunt tekenen.
 • De apparaten moeten normaal via de verharde weg bereikbaar zijn en op één verzamelplek staan;
 • Zijn de apparaten gestapeld, dan moet er hulp aanwezig zijn voor de chauffeur bij het inladen;
 • In de volgende twee gevallen dient de vervoerder geholpen te worden met het beladen van de vrachtwagen:
  • Bij orders van 15 of meer apparaten/inzamelmiddelen.
  • Wanneer de afstand tot de vrachtwagen meer dan 10 meter; dit geldt ook bij orders van minder dan 15 stuks.

Het is belangrijk dat de apparaten/ inzamelmiddelen conform onze Aanleverregels klaar staan voor de transporteur. Als dit niet het geval is, mag de transporteur de apparaten/ inzamelmiddelen weigeren. Het wordt dan een vergeefse rit. De kosten hiervoor kan AEEA B.V. aan u doorbelasten.

Verloren, zoekgeraakte of onbruikbaar geworden inzamelmiddelen

AEEA B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om inzamelmiddelen, die als verloren beschouwd kunnen worden bij u in rekening te brengen tegen de volgende tarieven per stuk:

KEI box € 35,- euro
TL-box € 30,- euro
SBX30 box € 15,- euro

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met het team Operations Support op via operations@stichting-open.org of (079) 7600 600