Stichting OPEN is een voorstander van de afgifteplicht. Door het instellen hiervan, wordt de juiste afhandeling van e-waste gegarandeerd. Inzamelpartijen en handelaren, die e-waste ontvangen van consumenten of bedrijven, worden verplicht het ter verwerking af te geven aan gespecialiseerde elektronicarecyclers met een CENELEC-certificaat. De afgifteplicht zorgt er voor dat elektrische apparaten die niet meer gerepareerd kunnen worden, door een gecertificeerde verwerker hoogwaardig worden gerecycled. De ambitie om apparaten zo veel mogelijk een tweede leven te gunnen, is en blijft mogelijk na de invoering van de afgifteplicht. De afgifteplicht gaat namelijk over e-waste en niet over apparaten die nog functioneren. Reparatie en refurbishment sluiten aan op de stijging op de R-ladder die Stichting OPEN voor ogen heeft. De inzameldoelstelling van 65% belemmert op dit moment wel levensduurverlenging door reparatie en hergebruik.   

Vandaag de dag wordt nog steeds één op de vier van de afgedankte apparaten op illegale, niet-gecertificeerde wijze, verwerkt. Hierdoor gaan waardevolle grondstoffen verloren, kunnen gevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen en komt er onnodig veel CO2 vrij. Bovendien tellen de illegaal verwerkte afgedankte apparaten niet mee bij de te behalen wettelijke inzameldoelstelling van 65%. Met de afgifteplicht moet deze lekstroom worden gedicht en wordt ook de handhaving op illegale niet-gecertificeerde verwerking eenvoudiger. 

Stijging R-ladder

Stichting OPEN wil een stijging op de R-ladder door reparatie en refurbishment van elektrische apparaten en daarmee het verlengen van de levensduur van elektrische apparaten. Dit past goed in de transitie naar een circulaire economie. De afgifteplicht zorgt er voor dat elektrische apparaten die niet meer gerepareerd kunnen worden, door een gecertificeerde verwerker hoogwaardig worden gerecycled. Daarmee kunnen herwonnen grondstoffen weer worden ingezet voor gelijksoortige nieuwe producten en wordt de kringloop gesloten. 

Verandering voor de inzameldoelstelling

Wat van negatieve invloed is op de stijging van de R-ladder is de huidige kwantitatieve inzameldoelstelling voor e-waste van 65%. Meer hergebruik en reparatie van elektrische apparaten betekenen op dit moment dat de 65%-inzameldoelstelling wordt tegengewerkt. Door levensduurverlenging worden minder elektrische apparaten afgedankt en wordt de 65%-inzameldoelstelling niet behaald. Uiteraard mag deze hindernis geen reden zijn waarmee hergebruik wordt belemmerd. Aanvullende afspraken over producthergebruik (levensduurverlenging) en onderdelenhergebruik als onderdeel van de inzameldoelstelling zullen dan ook met de Rijksoverheid gemaakt moeten worden.