Op initiatief van Urgenda organiseert Stichting OPEN samen met APPLiA (producenten van onder meer koelvries apparatuur) en retailorganisaties een eenmalige landelijke inzamelactie voor koel/vriesapparatuur in 2022. Dit doen ze namens de aangesloten producenten van deze apparatuur. De actie heeft als doel om energiebesparing te stimuleren. Er geldt daarom in de actieperiode een retourpremie van 35 euro per apparaat voor de energiezuinige koel/vriesapparatuur. De actieperiode is van 1 mei t/m 30 juni 2022. De actie komt voort uit het pakket maatregelen dat Urgenda heeft opgesteld om de CO2-uitstoot te verminderen. De campagne wordt begeleid en uitgevoerd door Roorda.

Op 24 april 2020 maakte het kabinet  een maatregelenpakket bekend waarin de inzamelactie voor koel/vries apparatuur is opgenomen. In de brief van de minister aan de Tweede Kamer stond: “De maatregel ziet toe op het inzamelen en recyclen van oude koel- en vrieskasten met toepassing van een retourpremie van minimaal 35 euro per oude koel- of vrieskast. Wanneer een nieuw en energiezuinig apparaat wordt aangeschaft en een oud (al dan niet werkend) apparaat wordt ingeleverd, wordt een financiële tegemoetkoming verkregen als korting op het nieuwe apparaat”.

Doelen

De inzamelactie voor koel/vriesapparatuur is opgenomen in het Actieplan 65% (Actie 5) en hiertoe zijn de volgende doelen bepaald:

1) CO2-reductie: het informeren van consumenten dat nieuwe koel/vriesapparatuur veel energiezuiniger is dan oude koel/vriesapparatuur;

2) Het stimuleren van de verkoop van energiezuinige koel/vries-apparatuur ten koste van de verkoop van minder zuinige koel/vriesapparatuur. Aangezien energiebesparing voorop staat, geldt de retourpremie (eur 35,– per apparaat) alleen voor de energiezuinige koel/vriesapparatuur;

3) Het van de markt halen van de oude, onzuinige koel/vriesapparatuur om deze verantwoord en op de juiste plek in te zamelen en te verwerken conform WEEELABEX/ CENELEC.

Uitvoering

De 35 euro retourpremie wordt betaald door de producent die het betreffende nieuwe, energiezuinige apparaat heeft verkocht. De campagne wordt begeleid en uitgevoerd door Roorda. Zij wonnen een aanbestedingstraject met een inspirerende campagne. Naast een video / TV campagne is voorzien in salesmateriaal voor de fysieke winkels. De gelden voor de campagne zijn beschikbaar gesteld door het ministerie van IenW. Roorda zorgt voor een website waar consumenten informatie en voorwaarden vinden.

Voldoende draagvlak

Deze koelvries-actie is met verschillende belanghebbende besproken, waaronder met retailers. Zij zijn straks intenstief betrokken bij deze actie en moeten achter de actie staan.