Per 1 oktober a.s. gaan de afspraken die partijen in het verleden maakten met Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten (Wecycle) over op respectievelijk Stichting OPEN (organisatorisch) en Afvalbeheerstructuur AEEA B.V. (operationeel). Afvalbeheerstructuur AEEA B.V. (AEEA B.V) is een 100% dochteronderneming van Stichting OPEN.

De overgang van de afspraken vindt voor zowel het organisatorische als het operationele deel plaats via een juridische fusie. Het doel van de fusies is om op een effectieve en kostenefficiënte wijze invulling te geven aan de producentenverantwoordelijkheid en gewerkt worden aan het bereiken van de inzameldoelstelling 65%.

Stichting OPEN maakt gebruik van de afvalbeheerstructuur van Wecycle. AEEA B.V. neemt de contractering en facturering van de afvalbeheerstructuur voor haar rekening. De communicatie blijft plaatsvinden via Stichting OPEN.