Op de dag dat Nederland massaal oranje kleurt vanwege Koningsdag is er ook minder feestelijk nieuws te melden. Vandaag is het Earth Overshoot Day. Dat is de datum waarop de vraag naar natuurlijke hulpbronnen in Nederland groter is dan wat de aarde in dat jaar kan regenereren.

Het laat zien dat we drie aardes nodig hebben om aan onze consumptiebehoeften te kunnen voldoen. Om dat aantal omlaag te brengen naar één aarde is serieuze inzet en samenwerking nodig van overheden, producenten en ketenpartners. Want alleen samen kunnen we materialen langer op waarde houden en CO2-uitstoot verminderen.

Samen de schouders eronder

In de 65% Alliantie van Stichting OPEN wordt de kennis en ervaring gebundeld van producenten, gemeenten, retailers, kringloopbedrijven, sorteerders, verwerkers, NGO’s en nog vele andere partijen. Het doel is om binnen twee jaar de wettelijke inzameldoelstelling van 65% voor afgedankte elektr(on)ishe apparaten ofwel e-waste te realiseren. Vanaf daar wordt verder gebouwd aan een circulaire e-waste sector. De 65% Alliantie richt zich op projecten die zijn vastgesteld in het Actieplan 65%. Deze projecten bevorderen hoogwaardige inzameling, innovatieve recyclingtechnieken, communicatie en concepten op het gebied van product- en onderdelenhergebruik.

Algemeen directeur Jan Vlak: “door deze acties wordt het milieu gespaard en krijgen grondstoffen een tweede, derde of zelfs tiende leven. Earth Overshoot Day laat zien hoe belangrijk dat is. Vanuit Stichting OPEN blijven wij ons inzetten voor de inzameling en hoogwaardige recycling van e-waste in Nederland. Daarmee komen de circulaire doelstellingen dichterbij – en blijft de datum van Earth Overshoot Day in 2022 hopelijk verder weg.”

Voorlichting

Via campagnes en onze Wecycle social mediakanalen roepen we consumenten op om hun afgedankte apparaten op de juiste manier in te leveren, zodat deze worden gerecycled. Op deze Koningsdag is er speciale aandacht voor de onverkochte apparaten op de digitale kleedjes.