Stichting OPEN hanteert een proactief public affairs beleid. Onze aanpak is gericht op het scheppen van de juiste condities om de inzameldoelstelling van 65 procent te realiseren en de e-wastesector meer circulair te maken. Zo vinden wij het belangrijk dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle ketenpartijen worden vastgesteld, zodat ze weten wat zij moeten doen, elkaar daarop kunnen aanspreken en door bevoegde instanties gehandhaafd kunnen worden (all actors principe). Deze en andere issues brengen we daarom actief onder de aandacht bij de politiek en overheid. Onder meer door een brief aan de informateur.

Met de beëdiging van de Tweede Kamerleden, de verkiezing van Vera Bergkamp als Kamervoorzitter en de aanstelling van Herman Tjeenk Willink als verkenner is er een nieuwe fase aangebroken in politiek Den Haag. Voor Stichting OPEN betekent dat een kans om vanaf dag één aandacht te vragen voor de instrumenten die nodig zijn om de inzameldoelstelling van 65 procent te realiseren en de e-wastesector meer circulair te maken. Zoals het vastleggen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle ketenpartijen (all actors principe), handhaving, versnelde invoering van de afgifteplicht en de introductie van financieringsinstrumenten zoals de verplichte zichtbare circulariteitsbijdrage.

Lees hier de brief van Stichting OPEN aan de informateur, waarin het belang van deze instrumenten wordt benadrukt.

Meer weten of suggesties? Neem dan contact op met onze adviseur Public Affairs, Amber Leguit, amber.leguit@stichting-open.org.