Wouter Weide

Retailers belangrijke schakel bij inzameling e-waste

Met de oprichting van de 65% Alliantie bundelen we kennis, kunde en ervaring van onze ketenpartners. Ook de Raad Nederlandse Detailhandel, een brancheorganisatie in de non-foodretail is partner van het eerste uur. Wouter Weide, Senior Beleidsadviseur binnen de RND, vertelt over hoe zijn organisatie kijkt naar de ontwikkelingen in e-waste-land en blikt terug op 2021.

“Vanwege de coronapandemie was 2021 een heftig jaar voor de non-foodretail en grote winkelketens. Veel van onze aangesloten leden moesten vanwege de lockdown een lange periode dicht. Toen de winkels wél open waren, bleven de inzamelbakken voor e-waste gelukkig toegankelijk. Het was mooi om te zien dat de retailers, ondanks de maatregelen, hun verantwoordelijkheid rond e-waste bleven pakken.”

Samenwerken met Stichting OPEN

“In mijn rol als beleidsadviseur bij RND houd ik me voornamelijk bezig met dossiers op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en aanverwante onderwerpen, waaronder e-waste.

De contacten met Stichting OPEN verlopen al jaren op een constructieve manier, waarbij zowel retailers als de Stichting een goed en stevig gesprek over belangrijke onderwerpen niet uit de weg gaan. Inmiddels zijn onder de vlag van Stichting OPEN de structurele retailoverleggen goed van de grond gekomen. Ook zitten we in de stuurgroep van de 65% Alliantie.”

Betrek de retailers

“Uit een van onze onderzoeken blijkt dat veel consumenten bereid zijn om hun e-waste in te leveren en dat gemak daarbij een belangrijke motivator is. Een fijnmazig inlevernetwerk is dus van belang. En daarin spelen retailers een belangrijke rol. Sowieso merken we dat veel van onze aangesloten leden innovatieve ideeën hebben over circulair ondernemen. Over het design en de productie van elektrische apparaten en lampen, bijvoorbeeld. En over hoe retailers als schakel tussen producent en consument, de consumenten kunnen informeren over het maken van duurzame keuzes.

Daarom krijgt het onderzoek uit 2021 de komende tijd een vervolg. We willen bekijken wat de meest effectieve en kostenefficiënte manieren van inzamelen zijn, de retailers en hun ideeën nader onderzoeken en bekijken hoe we de zogeheten ‘R-ladder’ kunnen inzetten bij circulair omgaan met e-waste: denk aan het aanbieden van tweede kansproducten. Daarmee zetten we in op levensduurverlenging door zorgvuldig inzamelen, repareren en refurbishen. Op die manier kunnen we allemaal een nog betere bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en de circulaire maatschappij.”

Stichting OPEN Recyclewall
Kansen om nóg beter samen te werken

“Een goede samenwerking is belangrijk voor een verdere verduurzaming van de elektronicaketen. Nog betere afstemming tussen alle ketenpartners is hierin cruciaal. Het onderzoek waar ik het eerder over had, waarbij retailers en retailorganisaties nauw betrokken zijn, is een belangrijk traject om die samenwerking verder in de praktijk te brengen. We kijken nu al uit naar de resultaten!”

Foto: Wouter Weide en Eva Gobits, Bestuursadviseur bij Stichting OPEN bij de Recycle Wall, Hoog Catharijne, Utrecht.