Vanaf maandag 1 maart 2021 geeft Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland, Stichting OPEN, namens alle producenten van elektrische apparaten in Nederland invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste. Tijdens de feestelijke kick-off presenteerde Stichting OPEN de 65% Alliantie.

Het doel is om samen met ketenpartners binnen twee jaar de wettelijke inzameldoelstelling van 65 procent te realiseren en de e-wastesector meer circulair te maken. “We zijn enthousiast dat Stichting OPEN nu écht is gestart en dat we met de 65% Alliantie de kennis en ervaring van de ketenpartners bundelen”, zegt Jan Vlak, directeur van Stichting OPEN. De afgelopen jaren is al een enorme sprong gemaakt met de inzameling van e-waste. Deze is fors gestegen en de kwaliteit van recycling is verbeterd. Toch is de wettelijke inzameldoelstelling van 65 procent niet gehaald. Aanschaf en gebruik van het elektrische apparaten blijven stijgen en daarmee ook de inzameluitdaging. Vanuit dit gemeenschappelijk belang initieert Stichting OPEN de (zogenoemde) 65% Alliantie. Hierin bundelen we de krachten, want: zonder ketensamenwerking geen circulaire economie.

Door de krachten te bundelen, worden bestaande afspraken verstevigd en nieuwe samenwerkingen gesmeed. Samen met retailers, gemeenten, inzamelaars en verwerkers zijn er de afgelopen jaren tal van projecten en programma’s geïnitieerd waar we op kunnen voortbouwen.
Gezamenlijk bouwt de 65% Alliantie de landelijk dekkende en toekomstbestendige afvalbeheerstructuur voor afgedankte apparaten verder uit, waar elke ketenpartij de vruchten van plukt.

Door goede afspraken met de ketenpartners creëert Stichting OPEN een langjarige, stabiele organisatorische en financiële basis. Daardoor zijn inzamelpartners en recyclers verzekerd van een constante aanvoer van e-waste. Zo kunnen we meer e-waste recyclen en meer banen creëren, waarbij Social Return On Investment (SROI) belangrijk en gewenst is. De teruggewonnen grondstoffen dienen weer als basis voor nieuwe apparaten. Zo maken we de cirkel van de circulaire en sociale economie rond.

De kennis en ervaring van ketenpartners rouleren. Stichting OPEN vormt een krachtige gesprekspartner van de overheid om knelpunten weg te werken en de juiste kaders te realiseren. Jan Vlak is trots op alles wat al in gang is gezet, al voordat Stichting OPEN formeel operationeel was. “In het Actieplan 65% zijn 16 additionele projecten opgenomen om meer in te zamelen. Sommige acties gericht op het aanboren van nieuwe inzamelkanalen zijn al gestart. Een mooi voorbeeld daarvan is het betrekken van de metaalhandelaren in de afvalbeheerstructuur van Stichting OPEN. Deze actie voert Stichting OPEN samen uit met de Metaal Recycling Federatie (MRF)”.

Op maandag 1 maart 2021 vond het feestelijke online kick-off evenement van Stichting OPEN plaats. Tijdens de kick-off werden een openingsfilm en een animatie over de 65% Alliantie getoond. Daarnaast waren er felicitaties van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.