Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven: “Deze betrokken bestuurder kan een groeiende afvalberg aan e-waste zeker tegengaan.”

Steven van Eijck is vanaf 1 juni 2021 de nieuwe voorzitter van Stichting OPEN. De voormalig staatssecretaris volgt Jan Kamminga op. Stichting OPEN (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland) geeft sinds 1 maart 2021 namens alle producenten van elektrische en elektronische apparaten in Nederland invulling aan de wettelijke verantwoordelijkheid voor de inzameling van e-waste.

Van Eijck vat de koe bij de horens: “De komende jaren neemt het aantal elektrische en elektronische apparaten alleen maar toe en daarmee de hoeveelheid e-waste. Consumenten en professionals kunnen hun e-waste inleveren bij bijvoorbeeld gemeenten of in een van onze 13.000 Wecycle-inleverpunten waarna we dit recyclen. Maar er is nog een forse inspanning nodig om tot een nog hogere inzameling te komen. Alleen zo winnen we zo veel mogelijk grondstoffen terug en besparen we zo veel mogelijk CO2. Nederland en het komende kabinet staan na het Klimaatakkoord voor de volgende uitdaging: een integrale circulaire economie. Stichting OPEN heeft de drive en capaciteiten om mét alle partijen in de e-waste keten hieraan te bouwen.”

Jan Kamminga stond 10 jaar geleden als voorzitter van voormalige NVMP aan de wieg van Stichting OPEN. Hij gaf leiding aan de krachtenbundeling van de elf voormalige producentenorganisaties tot één krachtige collectieve producentenorganisatie. Dankzij zijn aanpak, gericht op haalbaarheid en betaalbaarheid van de circulaire economie, staat er nu een solide organisatie. Kamminga draagt het voorzitterschap met vertrouwen over: “In zijn bestuurlijke functies toont Steven van Eijck zich een energieke verbinder en een netwerker. Dat is nodig om enthousiasme en impact te realiseren met veel verschillende spelers. De afgelopen jaren zijn we erin geslaagd de inzameling en de kwaliteit van de recycling van e-waste fors omhoog te brengen. Het is nu tijd voor de volgende stap: met alle ketenpartners werken aan een integraal circulair systeem. Steven is de juiste man voor die uitdaging.”

Van Eijck wil met partijen in de markt gezamenlijk de circulaire economie voor e-waste neerzetten. “De kennis en ervaring van producenten, retailers, gemeenten, inzamelaars en verwerkers vormen het fundament van Stichting OPEN. Stichting OPEN vertegenwoordigt de producenten in gesprekken met de overheid, politiek en de markt. Dat doen we op nationaal en internationaal niveau. Maar het is cruciaal om daarbij met de partners af te stemmen en elkaars inspanningen te versterken. Ik zie ernaar uit om dit samen met bestuur en de organisatie van Stichting OPEN onder aanvoering van Jan Vlak op te pakken.”Het bestuur van Stichting OPEN bestaat uit acht bestuurders die gezamenlijk ruim 3.000 producenten vertegenwoordigen. Voor de voorzittersfunctie neemt Steven van Eijck ervaring mee als bestuurder, commissaris en adviseur. Hij is gepromoveerd econoom, kroonlid van de SER, vice voorzitter van de Maatschappelijke Alliantie en voorzitter van de RAI-Vereniging. Vanuit die rol was hij ondertekenaar van het klimaatakkoord. In het eerste kabinet-Balkenende was hij staatssecretaris van Financiën.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven en Steven van Eijck hadden op verschillende dossiers contact. Zij zegt over de benoeming van Van Eijck: “Bij Stichting OPEN treedt een betrokken bestuurder aan die een groeiende afvalberg aan e-waste zeker kan tegengaan. Samen slaan we de handen ineen om minimaal tweederde van het elektronische afval in te zamelen.”