Producenten en importeurs van elektrische en elektronische apparaten (uitgezonderd lampen) zijn verantwoordelijk voor de door hun voor het eerst op de Nederlandse markt gebrachte apparaten en zijn in dit kader verplicht een afvalbeheerbijdrage te betalen aan Stichting OPEN. Wanneer afnemers van Nederlandse producenten de apparaten vervolgens exporteren naar het buitenland, waarover via de Nederlandse producent/importeur reeds afvalbeheerbijdrage is betaald, is sprake van onterechte afdracht. Daarnaast is het aannemelijk dat deze apparaten niet in Nederland in de afvalfase terecht zullen komen.

Stichting OPEN heeft hierom de mogelijkheid tot gedeeltelijke teruggave van de afvalbeheerbijdrage in het leven geroepen en deze vastgelegd in de Exportteruggaveregeling. Via de Exportteruggaveregeling kunnen de afnemers van Nederlandse producenten en importeurs de teveel betaalde afvalbeheerbijdrage terugontvangen van Stichting OPEN. Hiervoor dient aan een aantal voorwaarden voldaan te worden. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in de Exportteruggaveregeling onderaan dit bericht.

Vanaf juli a.s. kunnen de afnemers voor het eerst opgave doen over de door hun geëxporteerde apparaten in de periode van 1 maart 2021 tot en met 30 juni 2021. Om deel te kunnen nemen aan de Exportteruggaveregeling dienen afnemers zich te registreren in myOPEN. De mogelijkheid tot registratie zal begin juni a.s. worden geopend. Stichting OPEN zal hierover via haar website en een mailing nader informeren zodra de mogelijkheid tot registratie is opengezet.

Afnemers kunnen via producenten@stichting-open.org alvast aangeven dat zij gebruik wensen te maken van de Exportteruggaveregeling zodat zij op de hoogte worden gebracht zodra de registratie wordt opengezet. Via dit mailadres kunnen zij ook aanvullende vragen stellen over de nieuwe regeling. Deze mogelijkheid staat natuurlijk ook open voor producenten en importeurs.

Nadere informatie over de Exportteruggaveregeling en het Controleprotocol vind je hieronder. Op basis van het Controleprotocol dient de door de afnemer ingediende opgave door diens accountant gecontroleerd te worden. Zo kunnen afnemers de eigen administratie tijdig voorbereiden op de nieuwe regeling.

Downloads

Exportteruggaveregeling
Controleprotocol

Eventuele vragen over de Exportteruggaveregeling kun je mailen naar producenten@stichting-open.org.