Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nam dinsdag 11 mei een motie aan, die de regering verzoekt een quickscan uit te voeren naar de bredere optimalisatie van ketensamenwerking en het voorkomen van lekstromen. Daarmee zetten zij een belangrijke stap naar de invoering van het all actors principe en de afgifteplicht.

De motie is een initiatief van Kamerleden Mulder (CDA) en Hagen (D66). Zij constateren dat een heldere rolverdeling tussen de partijen die het circulaire-economiebeleid uitvoeren belangrijk is. Alleen zo kunnen doelen en afspraken van productgroepen worden uitgevoerd. Dit stelde het Planbureau voor de Leefomgeving in de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) vast. De taken en verantwoordelijkheden van producenten zijn al goed vastgelegd in wet- en regelgeving; die van andere ketenpartners nog niet. Dat staat effectieve handhaving in de weg. Daarom is het goed dat de Tweede Kamer de regering nu laat onderzoeken welke instrumenten bijdragen aan optimalisering van ketensamenwerking en het voorkomen van lekstromen.