Stefan van der Wekken

HKS Metals investeert in mens en milieu

Een belangrijke partner van Stichting OPEN is HKS Metals, één van de grootste verwerkers van e-waste in Nederland en gespecialiseerd in het recyclen van ijzer, metalen en elektronica. HKS Metals is actief lid van de Metaal Recycling Federatie (MRF) en zet zich samen met Stichting OPEN en andere partners in om de 65% doelstelling te behalen. Stefan van der Wekken, Managing Director bij HKS vertelt over het afgelopen jaar.

“In 2021 hebben we stappen gezet waar ik trots op ben. Onze recyclepercentages zijn wederom gestegen, we hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend met Stichting OPEN, een nieuwe installatie voor batterijverdacht e-waste ontwikkeld én we hebben meer controle op brandgevaarlijke situaties.”

Zorg voor mens en milieu

“Wij werken bij HKS Metals vanuit de intrinsieke motivatie dat recycling bijdraagt aan de zorg voor mens en milieu. Vandaar ook de langdurige samenwerking met Stichting OPEN. Die wordt steeds hechter en er is sprake van wederzijds vertrouwen. Het klinkt als een (goed) huwelijk, en zo voelt het ook”, lacht Stefan. “Daarom hebben we in het najaar van 2021 opnieuw een samenwerkingsovereenkomst getekend met Stichting OPEN.

Van samenwerken krijgen we energie en inspiratie. Zo hebben we het afgelopen jaar samen met Stichting OPEN gezocht naar een oplossing voor batterijverdacht e-waste. In 2021 hebben we deze zelfontworpen installatie getest en in 2022 nemen we hem in gebruik. Met onze ervaring en slagkracht zorgen we ervoor dat de risico’s van brand enorm zijn teruggenomen. Daarnaast hebben we flink geïnvesteerd in coaching en training van onze mensen en is de aanlevering van brandgevaarlijke stoffen verbeterd. Daarmee zijn we uniek in de markt.”

HKS Metal
Blijven ontwikkelen

“In de wereld van e-waste- en metaalrecycling ben je nooit klaar. De verwerking van de verschillende materialen is een constant proces dat altijd op niveau is (geweest), pandemie of niet. Dankzij onze diepgaande sorteertechnieken kunnen we dat op een duurzame en zo circulair mogelijke manier doen. Tegelijkertijd blijft de afvalstroom groeien doordat de wereld verandert, het consumentengedrag verandert en de goederen veranderen. Samengestelde kunststoffen, verlijmde componenten en materialen die überhaupt niet of nauwelijks te recyclen zijn maken dat de recyclingpercentages onder druk komen te staan.

Wij kunnen heel veel – zo lukt het ons om 83% van het groot witgoed als nieuwe grondstof in te zetten – maar we hebben ook de hulp nodig van de producenten. Het is van belang dat zij nadenken over hoe ze hun producten ontwikkelen en welke stoffen ze daarbij gebruiken, zodat wij ze aan het einde van hun levensduur weer op de juiste manier verwerken en hergebruiken. Stichting OPEN speelt daarin een belangrijke verbindende rol. De komende jaren gaan we flink inzetten op nieuwe technieken en samenwerkingen. Meer dan genoeg uitdagingen!”

Foto: Stefan van der Wekken en Mark Tilstra, Operationeel Directeur bij Stichting OPEN bij HKS Amersfoort.