Jan Vlak

Producentenverantwoordelijkheid. Dat zit in onze naam: Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland. We vormen een krachtenbundeling van alle producenten en importeurs van elektrische apparaten in Nederland. Met Stichting OPEN willen we onder één vlag de inzameldoelstelling van 65% voor e-waste behalen én een forse stap zetten richting een circulaire e-wastesector.

Wat daarvoor nodig is? De juiste afhandeling van lampen en apparaten in de afvalfase. En de bijdrage van de producenten om hun apparaten meer circulair te maken. Daarmee zorgen we samen voor waardebehoud van grondstoffen, onderdelen en zelfs producten. De laatste jaren hebben we veel bereikt. 50% van het e-waste wordt hoogwaardig verwerkt. Een mooi resultaat. Tegelijkertijd betekent dat ook dat 50% weglekt. Kortom: er is meer nodig. Een kenniscentrum bijvoorbeeld. Daar gaan we in 2022 volle bak aan bouwen.

Ook willen we binnen twee jaar minimaal 65% van alle e-waste inzamelen. Sinds de algemeen verbindend verklaring (avv) die op 1 maart 2021 van kracht werd, voert Stichting OPEN namens alle 3.450 producenten en importeurs de regie om die doelstelling te behalen. Daarvoor werken we samen met alle partijen in de keten: producenten, inzamelaars, verwerkers en overheid. Samen vormen we de 65% Alliantie.

Vanuit de 65% Alliantie werken we aan het Actieplan 65% en dus aan circulaire economie. Dat doen we samen. Daarnaast is Stichting OPEN een zogenaamd normadressaat: één aanspreekpunt namens de e-wastesector voor de overheid. De overheid werkt aan heldere beleidskaders, zoals een afgifteplicht. Want het e-waste dat nu nog weglekt moet óók worden ingezameld. Een op de vier afgedankte apparaten wordt nog op illegale wijze weggeshredderd in het metaal. Met de afgifteplicht wordt het wegshredderen aangepakt én gestuurd op goede recycling en demontage.

In 2021 startte Stichting OPEN in het kader van het Actieplan 65% samen met partners een aantal projecten. Zo worden metaalrecyclers een nieuw inzamelkanaal dankzij de vruchtbare samenwerking met de Metaal Recycling Federatie (MRF). Voor installateurs en demontagebedrijven kwam er een vergoeding voor het inzamelen van armaturen en daarnaast lopen onze succesvolle campagnes voor consumenten en lobby-inspanningen in Den Haag en Brussel door. Meer hierover en andere voorbeelden lees je in dit verslag.

De circulaire economie vraagt om een omslag in ons denken. Huidige wettelijke doelen zijn erop gericht om zoveel mogelijk kilo’s e-waste in te zamelen voor recycling. En dat terwijl er ook – juist – aandacht mag zijn voor levensduurverlenging door reparatie en hergebruik, voor het terugwinnen van herbruikbare onderdelen of voor CO2-reductie. Gezien onze ambities voor een circulaire economie, zullen er dus ook nieuwe wettelijke doelstellingen en beleidskaders moeten komen. Die discussie gaan we graag aan.

Hartelijke groet en veel leesplezier,
Jan Vlak

Foto: Jan Vlak, Algemeen Directeur van Stichting OPEN.