Meer elektrisch afval ingezameld

Mooie samenwerking met o.a. metaalrecyclers
 

Verantwoorde verwerking, een circulair e-waste-proces en op naar het dichten van lekstromen. In 2022 hebben we vanuit Stichting OPEN de focus gelegd op de samenwerking met metaalrecyclers en zijn we gestart met het opzetten van Wecycle voor bedrijven om de inzameling van e-waste nóg toegankelijker en beter te maken.

In 2022 heeft Stichting OPEN in samenwerking met onze ketenpartners in totaal 159 miljoen kilo e-waste ingezameld. Daarnaast is meer dan 11 miljoen kilo via de metaalrecyclers aangeboden aan gecertificeerde verwerkers: 2% meer dan vorig jaar; een goed begin van onze inspanning om de belangrijkste ‘lekstroom’ van e-waste te minimaliseren. Daarnaast blijven we inzetten op levensduurverlenging van apparaten, onderdelen en materialen: hoe langer op de R-ladder, hoe meer elektrisch afval we uit de lekstromen houden.

Wecycle inleverpunten voor consumenten én bedrijven

Op ruim 15.000 servicepunten, waarvan bijna 8.000 Wecycle inleverpunten, zamelen we samen met onze partners afgedankte elektrische en elektronische apparaten in. Denk aan milieustraten bij gemeenten, kinderboerderijen, retailers en technische groothandels. Consumenten weten de Wecycle-punten in ons land al goed te vinden. Het percentage e-waste dat in de kliko belandt, neemt af. Toch blijven we inzetten op een hogere inzameling, meer reparatie, hergebruik en verkoop (andere treden op de R-ladder) en een verantwoorde verwerking van afgedankte apparaten, materialen en grondstoffen. Elk apparaat telt! Om de inzameling ook vanuit de gemeente te stimuleren, ontwikkelden we in 2022 een benchmark voor milieustraten waarin we in kaart brengen hoeveel e-waste er per gemeente wordt ingezameld en hoeveel CO2 ze daarmee hebben bespaard. Dit plan rollen we de komende tijd verder uit.

E-waste uit bedrijven of de industrie verdient meer aandacht. Daar hebben we in 2022 flink op ingezet via de Stimuleringsregeling voor de metaalrecyclingbranche en door het platform Wecycle voor bedrijven in de steigers te zetten.

Metaalrecyclingsbranche

Metaalrecyclers hebben vaak te maken met e-waste. Tot voor kort verdwenen veel apparaten in het raffineer of andere stromen, terwijl daarbij kostbare materialen verloren gingen, er een risico was op afvalbranden en soms ook schadelijke stoffen vrijkwamen.

In 2022 heeft Stichting OPEN ingezet op bewustwording bij metaalrecyclers: wat maakt het belangrijk om elektrische en elektronische apparaten apart te houden en door CENELEC-gecertificeerde verwerkers te laten verwerken?

Om die betere manier van werken te stimuleren, hebben we een stimuleringsregeling in het leven geroepen.

Vergoeding metaalrecyclers

Per 1 januari 2022 ontvangen metaalrecyclers een vergoeding van 125 euro per ton ingezameld e-waste boven op de metaalwaarde die ze zelf kunnen blijven onderhandelen met CENELEC-gecertificeerde verwerkers. Een mooie manier om de markt haar werk te laten doen én meer grip te krijgen op de hoeveelheden e-waste die door de handen van de metaalrecyclers gaat. Als we die gegevens vastleggen, kunnen we beter in kaart brengen hoe de e-waste-cyclus eruitziet.

Wecycle voor bedrijven

Bovendien hebben we in 2022 de basis gelegd voor Wecycle voor bedrijven, een online platform dat begin 2023 officieel gelanceerd is. Als bedrijf, club of stichting kun je hier bekijken waar je naartoe kan met allerlei typen elektrisch afval: van lampen en platte beeldschermen tot zonnepanelen en ICT-apparaten. Ook vind je op wecyclevoorbedrijven.nl indicaties of je een vergoeding je kunt verwachten voor je elektrische afval. Op die manier dragen we bij aan een verantwoorde manier van inzamelen en verwerken van apparaten uit het bedrijfsleven.

Bekijk de cijfers inzamelen.