Pascal Leroy

Interview Pascal Leroy

WEEE Forum directeur-generaal Pascal Leroy over zijn samenwerking met Stichting OPEN
 

WEEE Forum is ’s werelds grootste non-profitorganisatie die zich bezighoudt met ‘waste electrical and electronic equipment’ (WEEE), of wat we in Nederland afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) noemen. WEEE Forum’s missie: hét kenniscentrum zijn en blijven dat uitblinkt in alles wat met e-waste te maken heeft en het circulariteitsprincipe voorleeft. De organisatie bestaat uit 50 WEEE-leden: producentenorganisaties van over de hele wereld.

Het WEEE Forum vertegenwoordigt haar leden en staat ze bij met hoogwaardige richtlijnen, standaarden en afspraken op het gebied van inzameling, opslag, transport en verwerking van e-waste. “Een unieke organisatie met een schitterend doel”, vat WEEE Forum directeur Pascal Leroy samen. Hij vertelt over zijn rol binnen de organisatie, zijn visie op een circulaire economie en over de hoogtepunten uit 2022.

Van visie tot vroedvrouw

“Het WEEE Forum is opgericht in 2002. Vijf jaar later, in 2007, werd ik benaderd om directeur te worden bij dit unieke internationale kennisplatform rondom e-waste”, vertelt Pascal. “Daar heb ik met veel enthousiasme ‘ja’ op gezegd. In het begin waren we actief in 6 landen; inmiddels zijn dat er 50. Dat maakt mij een soort vroedvrouw van WEEE Forum”, lacht hij. “Die groei is mooi om mee te maken én noodzakelijk voor het bestaan van de planeet zoals we die nu kennen.

Ik word gelukkig van maatschappelijke, toekomstgerichte challenges die zich bevinden op de grens van publiek-private domein én die internationaal spelen. We kunnen als verschillende landen en culturen zoveel van elkaar leren. Daarbij komt dat ik de wereld van afgedankte elektrische en elektronische apparaten al jaren fascinerend vind.

Wat mij betreft moeten we toe naar een circulaire wereld om de grote uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en vervuiling aan te pakken, om onze afhankelijkheid van grondstofgrootmachten als China te beteugelen en om kort gezegd beter te zorgen voor onszelf en voor onze aarde. Dat kan alleen als we internationaal samenwerken: het streven van WEEE Forum is dan ook om nog meer leden aan te trekken en meer kennis te delen. Op naar een circulaire maatschappij!”

Stichting OPEN

“Stichting OPEN is al lang betrokken bij het WEEE Forum. Sterker nog: het is een van de zes landen die het WEEE Forum heeft opgericht. Met Stichting OPEN-directeur Jan Vlak heb ik goed en veel contact. Hij is voorzitter van (het bestuur van) het WEEE Forum en gaf tijdens ons 20-jarige jubileum een inspirerende presentatie. De Nederlanders vervullen een voortrekkersrol als het gaat om de inzameling en recycling van e-waste. Zij zijn begonnen met het in kaart brengen van de verschillende afvalflows: hoe ziet de kringloop van e-waste eruit? Welke apparaten komen op de markt en waar komen ze vervolgens terecht? Welke materialen kunnen we daaruit terugwinnen? Hoe maken we die apparaten klaar voor een tweede of derde leven en als dat niet lukt: kunnen we dan op een verantwoorde manier recyclen?

Ook stort Stichting OPEN zich vol overgave op kennisoverdracht. Dat is hard nodig: sommige landen staan echt nog aan het begin van het afvalverwerkingsproces. Aan WEEE Forum de taak om de werkwijzen in de e-waste-sector die al bestaan toe te lichten en mogelijke hulp te bieden aan landen waar afvalverwerking nog in de kinderschoenen staat. Het is fijn om een bestuursvoorzitter te hebben die zich daar hard voor maakt.”

Europa in 2022: herziening WEEE-directive

“In 2022 heeft de Europese Commissie aangegeven dat ze de richtlijnen en wetgeving rond WEEE wil evalueren en herzien. Vorig jaar zijn we vanuit WEEE Forum van start gegaan om de verschillende aspecten daarvan onder de loep te nemen. Wat gaan we veranderen? Welke richting willen we uit? Met wie moeten we om tafel om helder te krijgen wat er nodig is? Daar gaan we de komende jaren gefocust meer verder.”

Jubileumjaar 2022

“Op de twintigste verjaardag van WEEE Forum organiseerden we een jubileumconferentie waarop we terugblikten op de vooruitgang die we hebben geboekt en om vooruit te kijken naar de toekomstige uitdagingen. Jan Vlak opende het bal op een inspirerende wijze waarna verschillende thema’s aan bod kwamen. Denk aan consumentengedrag: hoe krijg je consumenten zover dat ze hun e-waste inleveren en zoveel mogelijk scheiden? Dat is een ontzettend intensief proces dat veel tijd kost. In ieder land zien we hetzelfde gebeuren: consumenten én bedrijven moeten zich bewust worden van hoe ze met e-waste omgaan en daar voortdurend aan herinnerd worden.

Een ander thema was urban mining: hoe winnen we materialen terug uit afgedankte elektronica? Hoe zetten we de maatregelen om in de praktijk zoals ze staan beschreven in de CRM (critical raw materials)-verordening, onlangs voorgesteld door de Europese Commissie? En hoe gaan we om met het principe van producentenverantwoordelijkheid? Hoe kunnen we in gezamenlijkheid meer richting een circulaire economie bewegen? Hoe doen de verschillende deelnemende landen dat en hoe kunnen we daarin van elkaar leren? Wat mij betreft lopen de Zweden en de Zwitsers voorop in hun mindset rondom e-waste. In die landen vind je op zondag meer mensen in een milieustraat dan in de kerk. Daar moeten we allemaal naartoe.”