Aniek Moonen

Interview Aniek Moonen

Voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging Aniek Moonen over e-waste, Stichting OPEN en langetermijndoelstellingen
 

Met haar 25 jaar vertegenwoordigt Aniek Moonen als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging meer dan 1.000.000 Nederlandse jongeren in het politieke klimaatdebat.

“De afgelopen twee jaar leverde ik in die rol input over thema’s die jongeren nauw aan het hart gaan, waaronder ook de circulaire economie. Het is van belang dat die input bij de Nederlandse overheid terechtkomt en bij organisaties als Stichting OPEN die een cruciale rol spelen binnen de circulaire economie. Als we ons beleid slim en integraal inrichten, kunnen we een enorme versnelling maken!”

Aniek binnen de Raad van Advies

“In mijn rol als voorzitter vraag ik op verschillende plekken aandacht voor de grote bijdrage die de grondstoffentransitie kan leveren aan de klimaat- en energietransitie. En andersom!

De vele transities die we de komende decennia moeten maken, hebben belangrijke snijvlakken. Zo kan een circulaire economie een extra emissiereductie van wel 40 procent opleveren. Moedige ondernemers en organisaties durven verder vooruit te kijken dan de komende vijf jaar en zien daarin dat de overstap naar een volledig circulaire economie onvermijdelijk is. Het vereist moed om die langetermijndoelstelling voorop te stellen in een wereld die nog voornamelijk gericht is op kortetermijnwinst.

Vanuit mijn expertise en het langetermijnperspectief dat ik meebreng, ben ik gevraagd aan te sluiten bij de Raad van Advies. Ik hoop op die manier bij te kunnen dragen aan waardecreatie op de lange termijn en leiderschap dat planetaire grenzen respecteert terwijl het de grenzen van ons huidige denken durft uit te dagen.”

Circulair denken vergt gedragsverandering

“Om een circulaire economie te bereiken, moeten we veel zuiniger omgaan met onze grondstoffen en de producten die we maken”, vertelt Aniek. “De afgelopen jaren hebben we op nationaal niveau belangrijke stappen gezet om de doelstellingen voor circulariteit in Nederland verder uit te werken. Ook voor elektrische en elektronische apparaten. Toch is de realiteit ook helder: de hoeveelheid e-waste in Nederland neemt nog steeds toe.

Als mensen hun apparaten eenmaal beu zijn, danken ze nog niet altijd correct af: ze zetten de boel op straat, gooien hun apparaten weg bij het restafval of laten ze in de kast liggen. En datzelfde gebeurt bij bedrijven. Binnen de e-waste-sector zijn er nog ontzettend veel kansen en mogelijkheden; daar speelt Stichting OPEN een cruciale rol in.

Zo kunnen zij als producentenorganisatie inspelen op de uitdagingen in de huidige maatschappij, terwijl ze zich voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst. Nederland moet in 2050 netto nul broeikasgassen uitstoten en volledig circulair zijn. Wat betekent dat voor Stichting OPEN en voor de partners met wie zij samenwerken?”

Stichting OPEN biedt perspectief

“We staan voor één van de grootste transities die de mens ooit zal meemaken en die zal niet zonder slag of stoot verlopen. Stichting OPEN kan binnen die transitie perspectief bieden door transparant en ambitieus te zijn. Ik zie dat de Stichting nu al het eerlijke gesprek durft te voeren over het effect van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Ook is het van belang dat Stichting OPEN blijft aangeven waar de uitdagingen liggen. Juist door een verbindende rol te spelen maken zij het verschil. Ook beschikt de stichting over veel kennis, informatie en data die de grote transitie richting en circulaire economie verder kan helpen.”

Over Aniek

Anieks expertise ligt bij thema’s als klimaatrechtvaardigheid en brede welvaart. Moonen doet momenteel een masteropleiding in Global Business and Sustainability aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast is ze onderdeel van het onafhankelijke Expertteam voor het Energiesysteem in 2050 in opdracht van minister Jetten.