Jouw producentenverantwoordelijkheid omvat de volgende kerntaken:

  • Jouw bedrijf registreren als producent of importeur;
  • Rapporteren aan de overheid wat het gewicht batterijen is dat je jaarlijks op de Nederlandse markt brengt;
  • De batterijen en accu’s die je op de markt brengt inzamelen;
  • Zorgen voor een landelijk dekkend inzamelnetwerk;
  • Batterijen recyclen met de schoonste en best beschikbare verwerkingstechnieken;
  • Eindgebruikers voorlichten over het belang van gescheiden batterijeninzameling.

Aanmelden bij Stichting OPEN

Omdat het niet eenvoudig is om individueel te voldoen aan deze wettelijke verplichting biedt Stichting OPEN ondersteuning middels een collectief systeem. Klik hier om het registratieformulier in te vullen. De registratie is kosteloos.

Na bevestiging van jouw registratie ontvang je inloggegevens van ons opgaveportaal MyBatbase. Hier kun je je aansluiten bij een of meerdere beheerplannen, waaronder:

  • Stichting OPEN voor draagbare batterijen.
  • Stichting EPAC voor accu’s van elektrische fietsen.
  • Stichting Auto Recycling Nederland (ARN) voor de start- en aandrijfaccu’s van auto’s.

Stichting OPEN neemt jou werk uit handen

Periodiek geef je aan ons door hoeveel batterijen je als eerste op de Nederlandse markt hebt gebracht. Afhankelijk van het type batterij betaal je een beheerbijdrage. Bekijk hier onze tarieven. Met deze bijdrage zorgt Stichting OPEN er onder andere voor dat jouw afgedankte batterijen en accu’s via een landelijk dekkend inzamelnetwerk worden ingezameld, dat consumenten en bedrijven worden voorgelicht over het belang van gescheiden inzameling en voor een veilige en verantwoorde recycling van de batterijen en accu’s. Aangezien er geen beheerbijdrage voor batterijen boven de 3 kg wordt betaald valt deze categorie buiten ons inzamelnetwerk en dien je voor deze batterijen zelf de inzameling en recycling te regelen.

Meer weten?

Heb je vragen of opmerkingen? Of heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek? Neem contact op met ons team Producenten Services via 079 – 760 06 30 of per e-mail aan deelnemerszaken@stichting-open.org.