Stichting OPEN heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van de meest recente gemeentelijke benchmark rond de inzameling van elektrisch afval. Deze benchmark, die alle Nederlandse gemeenten rangschikt op basis van het aantal kilogram ingezameld elektrisch afval per persoon, toont een lichte stijging van 5,5 kg in 2022 naar 5,6 kg in 2023. Hoewel er enige vooruitgang is geboekt lijkt sinds de nulmeting vorig jaar, benadrukt Steven van Eijck, voorzitter van Stichting OPEN, “dat er meer gedaan moet worden om concrete verbeteringen te realiseren.”

In het afgelopen jaar hebben de gemeenten met elkaar bijna 90 miljoen kilogram e-waste ingezameld, waardoor niet alleen waardevolle grondstoffen zijn teruggewonnen, maar ook een significante uitstoot van 303.398.662 kg CO2 is voorkomen. Desondanks is er in 2023 meer dan 20.000.000 kg elektrisch afval in het restafval verdwenen, wat neerkomt op ongeveer 1,4 kg per Nederlander per jaar. Veelvoorkomende e-waste items die in het restafval terechtkomen, zijn onder andere lampen, vapes, ict-apparatuur en elektrisch speelgoed.

Van Eijck wijst erop dat deze cijfers niet alleen zorgelijk zijn vanwege het verlies aan grondstoffen, maar ook vanwege de gevaarlijke stoffen die in het milieu terechtkomen. “Te veel waardevolle materialen gaan nog verloren; dat is zonde. Elk jaar belandt er voor drie Eiffeltorens aan elektrisch afval in de kliko. Dit is niet alleen een verlies van grondstoffen, maar het leidt ook tot vrijgekomen gevaarlijke stoffen en een verhoogd risico op afvalbranden”

Gemeenten kunnen de inzameling van e-waste aanzienlijk verbeteren door de openingstijden van milieustraten af te stemmen op de behoeften van burgers en de toegankelijkheid ervan te vergroten. Het is essentieel om deze informatie helder en duidelijk te communiceren, zodat inwoners precies weten waar en wanneer ze hun elektronisch afval kunnen inleveren. Ook speelt de expertise van milieustraatpersoneel een belangrijke rol in het correct inzamelen van e-waste. “We dringen hier al langere tijd op aan, maar tot nu toe met onvoldoende resultaat”, aldus Steven van Eijck, verwijzend naar de noodzaak van concrete stappen om de e-waste inzameling te verbeteren.

De drie beste gemeenten — Oisterwijk, Westervoort, en Westerwolde — zamelen gemiddeld 11,5 kg e-waste per inwoner in. Terwijl de drie slechtst presterende gemeenten rond de 1,46 kg per inwoner per jaar zitten.

Stichting OPEN zal deze ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en over een half jaar opnieuw rapporteren met de hoop op zichtbare verbeteringen in de benchmark.

HIER vindt u de volledige, meest recente benchmark