Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (Stichting OPEN) benadrukt de leidende positie van Nederland in de inzameling en hoogwaardige verwerking van elektrisch afval, maar stelt tegelijkertijd dat de recycling van e-waste wereldwijd beter moet. We pleiten daarom voor meer kennisuitwisseling , levensduurverlenging van apparaten en in Nederland, een afgifteplicht voor afgedankte elektronische apparaten, lampen en batterijen .

Uit de gegevens van UNITAR blijkt dat bijna 59% van de afgedankte elektrisch en elektronisch apparatuur (e-waste) in Nederland worden gerapporteerd en gerecycled. Daarmee steekt ons land gunstig af tegen het wereldwijde gemiddelde van slechts 22% en een Europees gemiddelde van 42,3%.

Tegelijkertijd toont het VN-rapport volgens Stichting OPEN een verontrustend beeld. Jaarlijks wordt wereldwijd maar liefst 62 miljard kilo e-waste gegenereerd, waarvan slechts een klein deel op een verantwoorde manier wordt gerecycled. Dit betekent dat van 45 miljard kilo grondstoffen onbekend is wat er mee gebeurt. “Een gemiste kans voor de circulaire economie en een ernstige bedreiging voor het milieu,” aldus Jan Vlak, algemeen directeur.

Drie pijlers voor de toekomst:

Om de recycling van e-waste wereldwijd te verbeteren zien wij drie cruciale thema’s voor de toekomst: kennisoverdracht, op een vergelijkbare manier wat Nederland doet op het gebied van watermanagement, het verlengen van de levensduur van apparaten door in te zetten op reparatie en eco-design, en een blijvende inzet op de verdere verbetering van de inzameling van afgedankte elektrische apparaten, lampen en batterijen. De invoering van een afgifteplicht is daarbij volgens Stichting OPEN cruciaal.

“We laten met elkaar nog steeds enorme kansen liggen om Nederland daadwerkelijk circulair te maken,” benadrukt Vlak. “Het is essentieel dat iedere Nederlander weet wat elektrisch afval is en wat ermee gedaan moet worden. Elektrisch afval is niet zomaar afval; het is een schat aan waardevolle grondstoffen die we hard nodig hebben om te kunnen voldoen aan de vraag naar nieuwe elektrische toepassingen en de energietransitie te realiseren”.

Nederland zet een voorbeeld:

Met een inzamel- en recyclingpercentage dat bijna driemaal hoger ligt dan het wereldwijde gemiddelde, toont Nederland dat een ambitieuze aanpak van e-waste recycling mogelijk is. “We doen het in Nederland goed. Toch vinden we dat we altijd naar nog beter mogen streven,” zegt Jan Vlak.

Stichting OPEN roept zowel consumenten, bedrijven, maar ook de formerende partijen in Den Haag op om hun verantwoordelijkheid te nemen in de transitie naar een duurzame circulaire economie. Nederland heeft hier wereldwijd een prachtige rol in te spelen .