De verschillende ketenpartijen (BRBS Recycling, NRF, NVRD, Stibat Services, Stichting OPEN, TLN en Vereniging Afvalbedrijven) hebben in 2023 de Taskforce Batterij­branden opgericht om het probleem van batterijbranden gezamenlijk aan te pakken. De Taskforce Batterijbranden heeft een Plan van aanpak opgesteld met 12 acties die worden toegelicht in het jaaroverzicht.

Je leest het plan hier:

2024 02 26 Jaaroverzicht 2023 Taskforce batterijbranden