Holland Solar heeft het initiatief genomen om te komen tot een gedragscode voor “Zon op woningen”. Steeds meer consumenten investeren in zonnepanelen op hun woning. Ook woningcorporaties doen dat evenals VvE’s en beleggers. De ‘Gedragscode zon op woningen’ is geschreven om op een verantwoorde en klantgerichte werkwijze te komen tot veilige, kwalitatief hoogwaardige zonnestroomsystemen op woningen. Ook geeft de gedragscode aan hoe gehandeld moet worden als in de toekomst zonnepanelen vrijkomen in de afvalfase.

Voor de meeste consumenten is de aanschaf van zonnepanelen een nieuw proces. Zij hebben nog geen ervaring met de keuzes die zij bij de aanschaf moeten maken, welke mogelijkheden er zijn en hoe je kunt beoordelen of een zonnestroomsysteem (brand)veilig is. De leidende principes in deze gedragscode geven daar richting aan en zijn bedoeld om de kwaliteit van geïnstalleerde zonnestroomsystemen te verbeteren, evenals de zekerheden die daarbij horen. Die dragen mede bij aan het maatschappelijk draagvlak en vertrouwen in zonnestroomsystemen op daken evenals de verzekerbaarheid en financierbaarheid. Stichting OPEN is verheugd dat deze gedragscode er is.

Afvalfase

Niet alleen is deze van belang tijdens de aanleg van nieuwe installaties. Ook geeft de gedragscode aan hoe gehandeld moet worden als in de toekomst zonnepanelen vrijkomen in de afvalfase. Hierdoor wordt geborgd dat zonnepanelen die nog een tweede leven kunnen krijgen, alleen na een gedegen testfase een tweede leven. En dat de grondstoffen uit end-of-life zonnepanelen worden omgezet tot nieuwe, hoogwaardige zonnepanelen.

Meer weten? Lees verder op de website van Holland Solar.