Staatssecretaris: UPV omvat volledige R-ladder

De Raad van Advies van Stichting OPEN, voorgezeten door Jan Peter Balkenende verwelkomde de staatssecretaris Vivianne Heijnen voor een dialoog over het Nationaal Programma Circulaire Economie. Een belangrijk gesprek in het licht van de kabinetsdoelstellingen om in 2030 voor 50%  en per 2050 100% circulair te zijn.

De staatssecretaris had onder meer als inbreng de noodzaak tot het verbreden van de UPV. Deze zou wat haar betreft de hele R-ladder moeten omvatten, zoals bijvoorbeeld refurbish, re-use en repair. Dit zijn immers belangrijke elementen in de gebruiksketen die bijdragen aan de circulaire economie. Ook de producenten zien hun producent verantwoordelijkheid als een belangrijk instrument om te komen tot een circulaire economie.

Verder heeft de staatssecretaris positief gereageerd op de uitnodiging van de Raad van Advies van Stichting OPEN om samen te onderzoeken hoe de circulaire economie de huidig inzameldoelstelling beïnvloedt. “Het is belangrijk de toekomstige doelstellingen samen vorm te geven zeker gezien de lopende evaluatie van de Europese regelgeving voor AEEA door de Europese Commissie”, aldus Voorzitter Steven van Eijck voorzitter Stichting OPEN.