Op 20 april debatteerde de Tweede Kamercommissie Infrastructuur & Waterstaat met Staatssecretaris Heijnen (I&W) over het Nationaal Plan Circulaire Economie (NPCE) dat zij in februari jl. heeft gelanceerd.  Tijdens het debat uitten Kamerleden veel kritiek op het NPCE, omdat de plannen niet concreet genoeg zijn en omdat met het plan de doelen niet gehaald worden. In 2030 moet de Nederlandse economie voor de helft circulair zijn; in 2050 helemaal. Staatssecretaris Heijnen (I&W) laat weten dat rond de Voorjaarsnota meer bekend wordt over aanvullende middelen op de ambities op dit gebied waar te kunnen maken. Ze erkent dat de middelen beperkt zijn.

Elektrisch en elektronisch afval waren geen groot thema bij het debat, ondanks het feit dat Stichting OPEN in de aanloop aandacht had gevraagd voor de invoering van de afgifteplicht. Wel was de toekomst van UPV een belangrijk gespreksonderwerp. Naar aanleiding van eerdere moties liet de staatssecretaris weten dat haar ministerie in gesprek is met gemeenten en anders belanghebbenden over hun rol bij de UPV en dat ze kijkt hoe het instrument kan worden verbeterd. Ook Stichting OPEN heeft hierover met het ministerie gesproken.

De kritiek van de Kamer was mede gebaseerd op een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Op 13 april presenteerde het PBL de zg. Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) 2023 aan Kamerleden, inclusief een korte reflectie op het NPCE. In hun presentatie stelde het PBL dat Nederland het in vergelijking met andere Europese landen goed doet, en dat een versnelling van de circulaire economie kan worden bewerkstelligd middels beprijzen, normeren en subsidiëren. Daarnaast bevat het monitoringsrapport een update over het Kennisplatform ‘’afval of niet’ en het nieuws dat mensen die een elektronisch apparaat willen laten repareren vanaf 20 april terecht kunnen in het Nationaal Reperateursregister, waarin erkende reparatiebedrijven te vinden zijn.

Afgifteplicht voor AEEA voorzien in 2024

Staatssecretaris Heijnen geeft gehoor aan het verzoek van de partijen in de AEEA-keten om een afgifteplicht in te stellen aan gecertificeerde verwerkers. Nog voor de zomer wordt een internet-consulatie gestart zodat de verplichting, die gekoppeld is aan de Omgevingswet, per 1 januari 2024 in werking kan treden. In een eerste reactie zegt Stichting Open dat de conclusies aansluiten bij de noodzaak die zij signaleert voor de snelle komst van de afgifteplicht. Al ruim een decennium pleit de sector voor een afgifteplicht.