Wecycle inleverbakken

Per 1 april a.s. verhoogt Stichting OPEN de vergoeding voor de aan haar afgegeven ingezamelde afgedankte elektrische apparaten door de retail met ca. 20 procent. De retailer ontvangt van Stichting OPEN een kostenvergoeding (excl. BTW) op basis van de hoeveelheid/soort daadwerkelijk afgegeven apparaten. De hoogte van de vergoeding bedraagt per 1 april a.s.:

Fractie CRT Beeldbuistelevisie en – monitoren
  • 4 euro per CRT of (computer)monitor met een beeldbuis
Fractie FPD Platte televisies en monitoren (Flat Panel Display)
  • 4 euro per TV of (computer)monitor met een plat beeldscherm
Fractie GWG Groot witgoed apparaten
  • 7,50  euro per groot witgoedapparaat
Fractie KV Koel-/vriesapparaten
  • 7,50 euro per koel-/vriesapparaat
Fractie KEI Kleine elektrische en ICT- apparaten
  • 3 euro voor een volle KEI-box
  • 1 euro per overig elektrisch apparaat dat niet in een inzamelmiddel past

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.

Distributiecentrum

Indien Retailer vanaf een distributiecentrum elektrische apparaten grootschalig (in containers) gesorteerd aanbiedt in ongeveer vijf fracties (GWG, KV, KEI, CRT en FPD), ontvangt zij een Kostenvergoeding van 160 euro per ton/kg ingezamelde AEEA. In dat geval is de Kostenvergoeding per stuks zoals beschreven in de tabel niet van toepassing.

De datum van inwerkingtreding van de nieuwe retailvergoeding is 1 april 2023 en loopt tot het einde van de huidige AVV-periode van Stichting OPEN (31 december 2025).

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek met een maximum van 3 procent.

Naast bovengenoemde verhoging van de basisvergoeding met ca 20 procent stelt Stichting OPEN een bonusvergoeding in. In overleg met retailorganisaties gaat Stichting OPEN samen met de retail dit jaar inventariseren hoe retailers– naast hun wettelijke verplichting – een extra inspanning kunnen leveren, die leidt tot a) meer afgedankte apparaten die afgegeven worden aan Stichting OPEN of tot b) lagere kosten verderop in de keten (dit leidt tot lagere kosten voor Stichting OPEN). Hiervoor ontvangen zij een bonusvergoeding.

De retail is een belangrijk inzamelkanaal van Stichting OPEN: 40 procent van het ingezamelde volume in 2021 werd via de retail ingenomen.

Stichting OPEN heeft inmiddels meer dan 13.000 Wecycle-inleverpunten bij winkels en heeft hiermee een fijnmazig en kwalitatief hoogwaardige inzamelstructuur. Winkels met een Wecycle-inzamelmeubel zijn Wecycle-inleverpunt en dragen daar actief aan bij.