De besturen van Stichting OPEN, Stichting Batterijen, Stichting EPAC en Stibat services hebben ingestemd met de voorgenomen integratie van Stichting OPEN en Stichting Batterijen. Dit besluit is genomen na het eerder aangekondigde onderzoek dat de afgelopen maanden is uitgevoerd. De betrokken organisaties zijn onverminderd overtuigd van de meerwaarde van de krachtenbundeling. De integratie zal per 1 januari 2024 worden geëffectueerd.

De komende maanden zullen worden gebruikt om de bestuurlijke en organisatorische integratie verder vorm te geven. Voor belanghebbenden verandert er in 2023 niets. Stichting Batterijen en Stichting OPEN zullen gezamenlijk de afzender zijn van de aanvraag voor de nieuwe AVV Batterijen. Betrokken producenten en importeurs hebben hierover inmiddels informatie ontvangen.